สวัสดิการแบบไหนที่ GEN Y & Z ต้องการ?

November 19, 2020 HR Insight
Gen Y และ Gen Z เข้าสู่วัยทำงานในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี เงินเดือนที่ได้มาดูเผินๆ เหมือนจะออกสตาร์ทในอัตราที่สูงกว่าคนรุ่นก่อน ทว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงภาระทางการเงินต่างๆ ทำให้พวกเขาออมเงินได้น้อยและตั้งตัวได้ช้ากว่า Gen X และ Baby Boomer สวัสดิการด้านการเงินจึงเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเขาอยากได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับสวัสดิกาในรูปแบบอื่น ซึ่งในบทความนี้เราจะพาไปดูกันค่ะว่ามีสวัสดิการด้านการเงินด้านใดที่เป็นที่ดึงดูดใจของชาว Gen Y และ Gen Z บ้าง


1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

Gen Y และ Gen Z แม้จะเป็นวัยที่ทำงานมาได้ไม่นานนัก แต่หลายๆ คนก็มีภาระต้องจุนเจือทางบ้าน ไหนจะต้องเก็บเงินสำหรับตั้งตัวหรือสร้างครอบครัวในอนาคตอีก คน Gen นี้จึงไม่สามารถออมเงินสำหรับใช้ยามเกษียณได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงเป็นสวัสดิการที่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ ทำให้พนักงาน Gen Y และ Gen Z ให้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ เมื่อลาออกจากงาน หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพได้

อย่างไรก็ตามเรากลับพบว่าเงินก้อนนี้แม้บริษัทและพนักงานจะร่วมกันสมทบมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่มากพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ ดังนั้นแล้วหากบริษัทสามารถปรับเกณฑ์การหักเงินเข้ากองทุนและจ่ายเงินสมทบให้สูงขึ้นก็จะช่วยให้สวัสดิการนี้เป็นสวัสดิการที่ตอบสองเจเนอเรชันนี้มากยิ่งขึ้น2. ที่ปรึกษาทางการเงิน

จากผลสำรวจชาวอเมริกันพบว่า Gen Y และ Gen Z ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการออมเงิน และแทบไม่ได้วางแผนสำหรับการออมเงินเลย ขณะที่ผลสำรวจในไทยก็พบว่า Gen Y เป็นกลุ่มที่มีการสร้างหนี้มากที่สุด โดย ในไตรมาสแรก ปี 2563 Gen Y มีหนี้รวมกันถึง 4 ล้านล้านบาท เป็นหนี้เสีย (NPL) คงค้างถึง 2.7 แสนล้านบาท ส่วน Gen Z มีหนี้สินรวม 2.5 หมื่นล้านบาท และเป็นหนี้เสียแล้ว 1.2 พันล้านบาท โดยหนี้เสียของ Gen Z กระจุกตัวในสินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อเช่าซื้อที่ไม่ใช่รถยนต์

ดังนั้นหากบริษัทยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านการออมเงินและการลงทุน จัดอบรมเรื่องการวางแผนทางการเงิน หรือการเสนอให้ลงทุนในหุ้นบริษัท ก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการทางเลือกที่น่าสนใจ3. เงินช่วยเหลือทางการศึกษา

Gen Y และ Gen Z เมื่อทำงานมาได้สักพัก ก็จะรู้ว่าอยากไปต่อในด้านไหนและเริ่มมีความคิดที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือศึกษาต่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทางการศึกษาก็อาจต้องใช้เงินก้อนใหญ่ซึ่งสร้างภาระทางการเงินให้กับ Gen Y และ Gen Z อยู่ไม่น้อย

เพื่อออกแบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของ Gen Y และ Gen Z บริษัทอาจพิจารณาทางเลือก เช่น การมอบทุนการศึกษา การมอบเงินช่วยเหลือบางส่วน หรือการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา โดยอาจพิจารณามอบให้พนักงานที่ผลงานดีหรือให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีโดยกำหนดเงื่อนไขให้กลับมาทำงานที่องค์กรภายในกรอบเวลาที่กำหนดก็สามารถทำได้