เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวสัมภาษณ์งานออนไลน์อย่างไรให้ได้งาน

February 04, 2021 Resume Writing & Interview​

หลังจากการระบาดของโควิด
-19 HR หลายบริษัทก็ปรับตัวมาใช้การสัมภาษณ์งานออนไลน์กันมากขึ้น แม้ว่าในช่วงที่โควิดไม่ได้ระบาดหนักเหมือนก่อนแล้ว HR ก็ยังนิยมการสัมภาษณ์งานออนไลน์กันอยู่โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เพื่อ screen คนในขั้นตอนแรก เนื่องจากมีความสะดวก สามารถนัดผู้สมัครได้ง่าย ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องลางานเพื่อเดินทางมาสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งานออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ผู้สมัครยุคนี้ควรฝึกฝนและเตรียมความพร้อมไว้เสมอ

สัมภาษณ์งานออนไลน์ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? 


1.เช็คสัญญานอินเทอร์เน็ตและทดลองใช้แอปพลิเคชันก่อนสัมภาษณ์งานจริง 

ก่อนสัมภาษณ์งานผู้สมัครควรเช็คความพร้อมของสัญญาณอินทอร์เน็ต รวมถึงทดลองใช้แอปพลิเคชันที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้สัมภาษณ์งานเพื่อสร้างความคุ้นเคย เช็คมุมกล้อง ทดสอบไมค์ ล่วงหน้า ผู้สมัครอาจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาทดลอง video call กับเพื่อนดูก่อนได้ เพื่อที่เมื่อสัมภาษณ์จริงจะได้ไม่มีอะไรติดขัด หากเกิดปัญหาทางเทคนิคอะไรจะได้แก้ไขทัน สำหรับแอปพลิเคชันที่ HR นิยมใช้ในการสัมภาษณ์งานออนไลน์ ได้แก่ Microsoft Team, LINE, Google Meets และ Zoom  

 
2.
เตรียมความพร้อมเสื้อผ้าหน้าผม 

แม้จะเป็นการสัมภาษณ์งานออนไลน์ แต่เราก็ควรแต่งกายเหมือนไปสัมภาษณ์งานที่สถานที่จริง ผู้สมัครควรให้ความสำคัญกับการแต่งกายไปสัมภาษณ์งาน โดยควรแต่งกายให้สุภาพ น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะไปสมัคร ผู้หญิงควรแต่งหน้าอ่อนๆ ผู้ชายควรโกนหรือจัดแต่งหนวดเครารวมถึงทำผมให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้สัมภาษณ์และแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของผู้สมัคร 

 
3.
หาห้องที่มีความเงียบ ไม่มีสิ่งรบกวน แสงไฟพอดี 

อีกสิ่งที่ผู้สมัครไม่ควรมองข้ามในการสัมภาษณ์งานออนไลน์ คือ สถานที่ ผู้สมัครควรเลือกห้องที่มีความเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน หากผู้สมัครสัมภาษณ์ออนไลน์ที่บ้านของตัวเองควรบอกคนในครอบครัวให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากฉากหลังของคุณที่บ้านไม่ใช่มุมทำงานหรือผนังโล่งควรเลือกใช้พื้นหลังจากตัวแอปพลิเคชันแทน นอกจากนี้ห้องที่ใช้ควรมีแสงสว่างพอดีและไม่มืดจนเกินไป หากห้องค่อนข้างมืดควรหาโคมไฟตั้งโต๊ะมาวางใกล้ๆ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์สามารถเห็นหน้าเราได้ชัดเจนขึ้น   

4.
ฝึกซ้อมสัมภาษณ์งาน หาข้อมูลบริษัทล่วงหน้า 

การสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานให้คล่อง ผู้สมัครควรฝึกแนะนำตัวเองให้ไหลลื่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หาข้อมูลบริษัทและลองเก็งคำถาม-คำตอบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและนำเสนอตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 


5.
ให้ความสำคัญกับภาษากายและน้ำเสียง 

ในการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน video call ผู้สมัครต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับภาษากายและน้ำเสียง เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น มนุษย์เราสื่อสารกันอย่างเข้าใจโดยผ่านคำพูดเพียง 10% ผ่านน้ำเสียง 30% และกว่า 60% ที่เหลือก็คือภาษากาย ดังนั้นในการสัมภาษณ์งานออนไลน์ผู้สมัครควรจัดมุมกล้องให้เห็นประมาณครึ่งตัว เพื่อให้เห็นภาษากายอื่นๆ ด้วย โดยในการสัมภาษณ์งานผู้สมัครควรยิ้มแย้ม สบตาผู้สัมภาษณ์ อาจมีการใช้มือประกอบการอธิบายบ้าง ใช้น้ำเสียงที่สุภาพ อ่อนน้อม และเป็นมิตร ขณะเดียวกันก็ควรระมัดระวังภาษากายที่อาจส่งผลในทางลบ เช่น การชักสีหน้า การหลุกหลิกกระวนกระวาย การกอดอก มองบน จับผม ล้วงแคะแกะเกา หรือลืมยิ้มจนดูหน้าบึ้งตลอดเวลา เป็นต้น