เคล็ดลับการเตรียมตัวสำหรับวันแรกของการทำงาน

July 25, 2011 Career Start

หลังจากที่ผ่านการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมงานกับองค์กรนั้นๆแล้ว ก็มาถึงวันเริ่มงานวันแรก หลายๆคนคงตื่นเต้นกับการทำงานวันแรก การเริ่มงานใหม่ต้องพบเจอกับเพื่อนร่วมงานใหม่ หัวหน้างานใหม่ในองค์กรใหม่ โดยอเด็คโก้ได้รวบรวมวิธีการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มงานวันแรกไว้ผ่านทางวิดีโอนี้

การเริ่มงานใหม่ เตรียมตัวได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. มาให้ตรงเวลาเข้างาน หรือมาก่อนเวลาเข้างานประมาณ 10-15 นาที
2. แต่งกายสุภาพ
3. ยิ้มทักกายเพื่อนร่วมงาน
4. จำชื่อเพื่อนร่วมงานให้ได้
5. ศึกษาข้อมูลองค์กร
6. ตั้งใจเรียนรู้งานใหม่
7. สอบถามเมื่อเกิดข้อสงสัย
8. คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและช่วยให้การทำงานดีขึ้น
9. คิดบวกอยู่เสมอ
10. ตั้งเป้าหมาย
11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

ขอให้มีความสุขกับการเริ่มงานใหม่และสนุกกับการทำงานค่ะ