Thank you

ผลสำรวจ "HR Challenges in Thailand"
5 ส่วนผสมเรื่อง “คน” ที่ HR ควรใส่ใจ

เตรียมพร้อมเรื่องทรัพยากรบุคคลของคุณได้ตั้งแต่วันนี้!

Download my free copy!
Client Testimonial
 ได้เรียนรู้ทักษะการคิด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่นอกกรอบมากยิ่งขึ้น ในหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work 

คุณจุฑามาศ จิวะสิทธิชัยกูล
Deputy Manager (Stream I.T. Consulting Ltd.)

Client Testimonial
 ประทับใจในหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work อาจารย์ผู้สอนมีความน่ารัก เป็นกันเอง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งบรรยาย ให้รับชมคลิปวีดีโอ และworkshop ทำให้ผู้เรียนรู้สึกไม่น่าเบื่อ สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ และยังได้รับการแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นอีกด้วย 

คุณธนิตา ขาวดี
พนักงานพัฒนาบุคลากร
(Eastern Water Resources Development and Management PLC.)

Client Testimonial
 เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าคลาสกับ Adecco ในหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work รู้สึกเกินความคาดหมาย การดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบมีความเป็นมืออาชีพ วิทยากรอธิบายเนื้อหาและให้ตัวอย่างได้ดี ที่ชอบที่สุดคือการร้อยเรียงเนื้อหาเข้ากับ Workshop ที่เหมาะกับรูปแบบออนไลน์ สนุกและไม่น่าเบื่อ แนะนำค่ะ 

คุณวาสนา เปรมชื่น
HR Business Partner (Valeo Siam Thermal System Co., Ltd.)

Client Testimonial
 เนื้อหาหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work น่าสนใจ
วิทยากรสามารถให้ความรู้โดยผ่านวิธีการสื่อให้ร่วมกันคิด
และขยายความได้ชัดเจนทำให้เข้าใจได้ง่าย 

คุณพรทิพย์ ปิยะรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Loxley Public Company Limited)

Client Testimonial
 เนื้อหาหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work และ รูปแบบการอบรม
มีความทันสมัย มีกิจกรรมให้ร่วมทำตลอดระยะเวลาที่เรียน
ทำให้สนุก ไม่น่าเบื่อ
และดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี วิทยากรเก่ง สอนสนุก บุคลิกภาพดี การดำเนินการ
จัดการอบรมมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก มีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย สวยงาม
ทำให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้อย่างสะดวกสบาย และเจ้าหน้าที่ประสานงานในทุกส่วน
ดูแลผู้เข้าอบรมดีมากเช่นกันค่ะ
 

คุณอรพินท์ เปรมมนัสไพศาล
Senior Supervisor (MSI Holding (Thailand) Co., Ltd.)

Client Testimonial
 Assessment Service ที่ได้รับจาก Adecco มีส่วนสำคัญในกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่
ทีมงาน Adecco บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากๆ 

คุณปัถยา เอี่ยมพาณิชย์พงศ์
Recruitment Specialist (BASF (Thai) Ltd.)

Client Testimonial
 เนื้อหา "Practical Leadership Skills: Learn to Lead Effectively" กระชับ และเข้าใจง่าย workshop สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

คุณสุภาภรณ์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บมจ.พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง)

Client Testimonial
 เนื้อหาในการอบรม "Practical Leadership Skills: Learn to Lead Effectively"
เป็นประโยชน์มากๆ สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้จริง ได้แนวคิดและวิธีการจากวิทยากรที่จะนำไปปรับใช้หลังจากฝึกอบรม เพื่อพัฒนา Skill ให้มากขึ้น 

คุณพนัสดา มงคลวิริยกิจ
Senior Human Resource Manager (Advanced System Consulting Co., Ltd.)

Client Testimonial
 ประทับใจทีมงาน และท่านอาจารย์ที่สอนหลักสูตร "Practical Leadership Skills: Learn to Lead Effectively " พร้อมชี้แนะให้เห็นแนวทางในการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมมาต่อยอดในการทำงานได้เยอะมาก ๆ หากเป็นไปได้อยากให้มีจัดอบรมเพิ่มเติม และขยายเวลาที่มากขึ้นอีก 

คุณพลอยไพลิน ภูผาเพ็ชร์
ฝ่ายงานพัฒนาคนและวัฒนธรรม (PC) (บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด)

Client Testimonial
 อเด็คโก้มีการเตรียมเนื้อหาหลักสูตร Trainer Certification for the SMART PC for Business Performance ให้เหมาะสม ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ ทุ่มเทในการสอน ยกตัวอย่างและถ่ายทอดอย่างเต็มที่ดีมาก ช่วงที่ให้ผู้เรียนแต่ละท่านฝึกพรีเซ้นต์การสอนจริง วิทยากรยังให้ feedback พร้อมเน้นย้ำกลับไปยังเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจชัดมากขึ้น ทำให้มีความประทับใจมากค่ะ 

คุณสดใส ธรรมเศวต
Modern Trade Sales Director (Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.)

Client Testimonial
 หลักสูตร Reinventing yourself with challenger mindset ของ Adecco มีความน่าสนใจ วิทยากรมีความรู้และเทคนิคในการสอนที่ทำให้ผู้เข้าอบรมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังมี Tools ที่ใช้ในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ทำให้น่าเบื่อ รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ฝึกอบรมกับ Adecco ค่ะ 

Khun Chollatorn K.
Senior HR Supervisor (Insurance Industry)

Client Testimonial
 หลักสูตร Reinventing yourself with challenger mindset วิทยากรนำเสนอเนื้อหาได้กระชับตรงจุด ชัดเจน ฉะฉานและอาจารย์แบ่งปันประสบการณ์ มียกตัวอย่างให้คนทำงานได้เข้าใจง่าย ๆ ทั้งกลยุทธ์ใหม่ ๆ แนะนำวิธีการ "ฝึกฝืน" ที่ไม่เคยรับฟังการบรรยายแบบนี้มาก่อน ทีมงานมีความเป็น Professional รับฟังและเตรียมพร้อมข้อมูลให้แก่ผู้อบรมเป็นอย่างดี 

คุณกรหทัย ซิเด็ค
Sales Manager - WiMa Networks

Client Testimonial
 หลักสูตร Winning the Recruitment R.A.C.E© in the Age of Change มีเครื่องมือในการอบรมทันสมัย
นอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วยังได้เห็นวิธีในการอบรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และทีมงานใส่ใจในการบริการดีี 

Khun Suphansa Wannagool
Japanese Coordinator of Administration, Employment Section Mgr. AEON (Thailand) Co., Ltd.

Client Testimonial
 หลักสูตร Winning the Recruitment R.A.C.E© in the Age of Change ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหา Candidate ที่เข้ากับยุคนี้ โดยเฉพาะ Gen Z ทำให้เราต้องพัฒนาการเป็น Recruiter ที่ทันยุคทันสมัยเพื่อให้ได้ Employee ที่เหมาะสมกับงานการบริการและการใส่ใจของทีมงาน Adecco ดีมาก มีกิจกรรมเกมส์มาให้เล่นไม่ให้การอบรมน่าเบื่อ สนุกดีค่ะ 

Khun Oratai Chaiyakul
Shop Leader - Thai Nippon Seiki Co., Ltd.

Client Testimonial
 Assessment Service จากอเด็คโก้ เป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรสะดวก และประหยัดเวลาในการประเมินทักษะพนักงานเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบออนไลน์ทั้งยังได้ผลที่เป็นมาตรฐาน ทีมงานอเด็คโก้ มีความรวดเร็ว ยึดหยุ่นในการให้บริการและประทับใจที่สุดคือให้คำปรึกษาดีมาก 

คุณภัสราภรณ์ แหนบนาค
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - Thonburi Automotive Assembly Plant Co., Ltd.

Client Testimonial
 จากการใช้บริการกับ Adecco มาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา Interview Toolkit ทีมงานมีความพร้อมที่จะเข้าใจลูกค้าพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการ นำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง และเมื่อได้ใช้งาน Interview Toolkit ทำให้หน่วยงานต่างๆ มีการประเมินที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้ตรงตามความต้องการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือของธนาคาร ทั้งยังส่งผลให้การลาออกของพนักงานมีอัตราลดลง 

Khun Patuporn Banyen
AVP Recruitment & Selection - Bangkok Bank PLC.

Client Testimonial
 A good choice for tailor made course คือ คำนิยามที่ให้กับอเด็คโก้ ตนเองและทีมงานเคยเข้าอบรม Public Training จึงเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ ต่อยอดมาสู่การจัด In-House Training ซึ่งนอกจากช่วยติดอาวุธ (Tools) และพัฒนาแนวทางที่เป็น Best Practice ในการนำไปใช้ได้จริงแล้ว อเด็คโก้ยังสร้างความประทับใจด้วยการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Khun Kasita Pitaksongkram
General Manager (Business Administration Division) - Thai Steel Cable PCL

Client Testimonial
 บริษัทเลือกใช้บริการ In-House Training กับอเด็คโก้มาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 หลักสูตร เพราะสามารถออกแบบเนื้อหาและคัดสรรวิทยากรที่มีคุณภาพตรงกับทักษะที่ต้องการพัฒนา ทีมงานมีความรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมที่ดีในการจัดอบรมมี service mind ในการให้บริการ ทำให้ได้รับ feedback ที่ดีจากพนักงานที่เข้าอบรม 

Khun Nisa Keawprapan
HR Manager, Pfizer (Thailand) Limited

Client Testimonial
 อเด็คโก้วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบเนื้อหาและเครื่องมือได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยังตอบโจทย์การพัฒนา Talent ขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่อง Leadership & Innovation สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่ม Talent ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับต้นของธนาคาร 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคล
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่


  PUBLIC TRAINING