Client Testimonial
  "Elevate Your Recruitment Game: AI, Candidates, and the Future Unleashed"  session was informative and engaging. The content was relevant, covering key points & providing insights into recruitment. The speaker was knowledgeable; his ability to engage participants was superb. 

Khun Khun Maybel Diopenes
HR Directorr
Asian Institute of Technology

Client Testimonial
 หลักสูตร Culture & Change By Design ทำให้เข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แลกเปลี่ยนความคิดมุมมอง สามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้ เหมาะสำหรับองค์กรที่เริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรืออยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

Khun Tippwan Rungsrisuriyo
Chief Specialist
Thai Airways International Public Company Limited

Client Testimonial
 หลักสูตร Culture & Change By Design ทำให้เห็นภาพรวมการ Design & Implementation ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการปรับใช้ในองค์กรที่มีการแข่งขันสูง ให้ HR มีวิธีออกแบบเครื่องมือให้เหมาะสมวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด จากประสบการณ์ที่ผ่านการ Training มาหลายที่ คิดว่าเรื่อง Culture Design... Adecco ดีสุด  

Khun Khun Sutep Peargcharoen
HR Manager
Chaosua Foods Industry Public Company Limited

Client Testimonial
 "Elevate Your Recruitment Game: AI, Candidates, and the Future Unleashed"  session was informative and engaging. The content was relevant, covering key points & providing insights into recruitment. The speaker was knowledgeable; his ability to engage participants was superb. 

Khun Maybel Diopenes
HR Director
Asian Institute of Technology

Client Testimonial
 หลักสูตร Recruitment Marketing: Winning the Talent War มีเนื้อหาเหมาะกับสายงานสรรหาฯ ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจหลักการตลาดหรือเครื่องมือทางการตลาดในปัจจุบัน สามารถนำมาปรับใช้กับงานเพื่อดึงดูดผู้สมัครได้จริงอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กรมากขึ้น  

Khun Budsaya Rangdee
Head of HR Sourcing & Media
Central Retail Corporation Public Company Limited

Client Testimonial
 "S.O.A.R. Interview Technique" is a good course for someone starting in talent acquisition role or some experienced one who wants to brush up technical knowledge on interview techniques. Adecco made the course fun by using an interesting tool for let participants easily practice and trial on each technique.  It’s the valuable two days’ workshop experiences for me. 

Khun Apiradee Srijinda
Head of Professional Acquisition Department
True Corporation Public Company Limited

Client Testimonial
 หลักสูตร S.O.A.R. Interview Technique ทำให้เราได้นำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ไปใช้ได้จริงในการหาคนที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร  และได้วิเคราะห์คนให้เหมาะสมกับงานโดยใช้ Matrix tool ค่ะ 

Khun Wanatsanan Kitngarm
Employer Attractivity Manager
Michelin Siam Co., Ltd.

Client Testimonial
  I thoroughly enjoyed the Adecco Public Training   "HR Lawyers: Navigate the Workforce of the Future" as it is formatted in a way that is informative and interactive at the same time.  The lecturer did an amazing job relaying the information in a relatable way. I'm looking forward to more training session in the future. 

Khun Prompiriya Promsangkaha
Human Resources Generalist
Deliveree (Thailand) Co., Ltd.

Client Testimonial
 หลักสูตร HR Lawyers ทำให้ ได้ความรู้ที่ดีมากในรายละเอียดกฎหมายแรงงานที่เราไม่รู้หรือคาดไม่ถึง  ซึ่งอาจพบในทุกองค์กรแต่มองข้ามไป และในฐานะผู้รับผิดชอบ HR Department จะนำไปปรับให้ใช้งานได้จริงในองค์กร 

คุณชลิต เริ่มพิทักษ์ถาวร
Director/HR Department Manager
THAI BENKAN CO., LTD.

Client Testimonial
 ประทับใจหลักสูตร Generative AI for HR วิทยากรมีตัวอย่างให้ปฏิบัติจริงและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ทำให้จากคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์และไม่แน่ใจว่าจะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างไร ได้ลองใช้มากขึ้น คลาสนี้ทำให้เปิดโลกมากขึ้นจริงๆ ขอบคุณทีม Adecco ที่ประสานงานทำให้ตลอดระยะเวลาในคลาสไม่สะดุดเลยค่ะ 

Khun Warabodee Plampliuw
Talent Acquisition Manager
Syngenta Crop Protection Limited

Client Testimonial
  Generative AI for HR เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เหมือนวิทยากรมาจับมือทำ ได้ไอเดียและตัวอย่างการสั่งการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ขอบคุณวิทยากรที่กระชับข้อมูลได้ดีมากๆ และนำประสบการณ์จริงมาเติม ทำให้เราไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง...เจ๋งสุดๆ ค่ะ 

Khun Lapaskornsiri Theameeyasillapin
Asst. GM. HR & Admin
Mobile Connect Co., Ltd.

Client Testimonial
 Kudos on an exceptional Train The Trainer: S.O.A.R. Interview Techniques Workshop! Expertise and engaging delivery by Adecco made learning a pleasure. Thank you for empowering me with valuable skills and knowledge. 

Khun Napamat Warawieng
Recruitment Manager
Green Spot Co., Ltd.

Client Testimonial
 หลักสูตร Train The Trainer: S.O.A.R. Interview Techniques ดีมาก เหมาะกับทุกองค์กรที่มองหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิธีการสัมภาษณ์ 

Khun Phatchara Supinrach
HR Manager
Triumph Motorcycles (Thailand)

Client Testimonial
 Good subject and good information of HR Analytics: Crafting Your Data Strategy workshop. 

Khun Thanatit Wiwatkannasut
HR Manager
Thonburi Phanich Group

Client Testimonial
 "HR Analytics: Crafting Your Data Strategy" is a good topic and good training including the effectiveness of this program. I learned a lot about how HR set KPIs align with business strategy and how to visualize data and tell the story as HR professional.  

Khun Aroonwan Jumrussri
Assistant Manager
Siam Kubota Corporation Co., Ltd.

Client Testimonial
 I wanted to take a moment to thank you for the excellent training course "Succession Planning for Business Transformation". I was really impressed with your knowledge, expertise, and presentation skills. You made the material engaging and easy to understand, and you were always happy to answer questions. Everyone felt comfortable asking questions and participating in discussions. I learned a lot from my classmates as well. 

Khun Phisut Detkhunthod
HRD Manager
Thailand Anthracite Co., Ltd.

Client Testimonial
 I had the privilege of attending the "Succession Planning for Business Transformation" class, and I can't express enough how valuable it was for my career and our organization. One of the standout features of the class was the expertise of the instructors. They were not only knowledgeable but also passionate about the subject matter. Their real-world examples and case studies added a layer of practicality that made the concepts easy to grasp and implement. 

Khun Viriya Pumsricharoenwong
Deputy Director
ZyGen Company Limited

Client Testimonial
 I’m happy to suggest all HR Recruitment to attend this workshop “Recruitment Marketing: Winning the Talent War”. The trainer guided us in the new way to find and improve the recruitment process in the digital era. 

Khun Hatainut Tantimaythangkul
HR Services Manager
UD Trucks Corporation (Thailand) Co., Ltd.

Client Testimonial
 The virtual public training class is “Recruitment Marketing: Winning the Talent War”  is very exciting, the content very helpful and I think it's work when I adapt it with my job.   The trainer shown us with easily understand of example. Break out room so fun, it's work for me for our HR trend in the future. 

Khun Chayanin Netphakdee
Sr.Recruitment Officer
Meyer Industries Limited

Client Testimonial
 "Culture & Change By Design"  is a good public training course and can be serve the business needs in term of culture transformation.  The content and instructor are fit and good at knowledge delivery.I wish I can apply those knowledges to the current project as much as possible. 

Khun Kritsada Boonviliewong
OD & Talent Manager
Central Food Retail Limited

Client Testimonial
 I would like to compliment the structure and system of the public training class "Culture & Change By Design"  The interactive is was played and the moderators were professional instructor was insightful and the class wasn’t boring. Good context and great case studies. I’m totally impressed by the class and would like to recommend to friends and others.   

Khun Patcharapong Soonthorncharoenwong
Director
TTI

Client Testimonial
 I wanted to take a moment to express our sincere appreciation for the exceptional Outsource Service that PTTEP has received through our partnership with Adecco. We are extremely pleased with the positive impact your service has had on our organization. The workforce you have provided has been outstanding in terms of skills, professionalism, and dedication. They have seamlessly integrated into our teams, bringing valuable expertise and contributing significantly to our success.  

Khun Panisara Laothong
Learning and Development Officer
PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP)

Client Testimonial
 ประทับใจหลักสูตร “Motivate People with New PMS”, ที่ผ่านการออกแบบมาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย เนื้อหากลมกล่อมลงตัว ระหว่างเรียนมี Workshop ให้ได้ฝึกคิดตลอด วิทยากรเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่ตลอด ชอบมากค่ะ 

คุณปรียาภรณ์ กาญจนางกูร
Sr. People Management Officer
Thai Beverage Can Ltd.

Client Testimonial
 I really enjoyed your virtual public training “Motivate People with New PMS”. Your explanation were so captivating. In this training, I learned how to motivate people under different conditions and motivate them with concrete tools. I would like recommend this course to HR or anyone who wants to start evaluating an employee in a new way to get new and better results. 

Khun Wanwisa Meewiriyakul
Assistant to CEO
SSUP (Thailand) Company Limited

Client Testimonial
 Course details is very up-to-date for “Motivate People with New PMS”, especially either case studies or moderator's experiences. Almost trainee is good participate and concentrate for all training time. Amount of activities is reasonable and able to participate for all trainee.  

Khun Anupon Rojkarnjanarak
Deputy Managing Director
Energy Prime Co., Ltd.

Client Testimonial
 วิทยากรหลักสูตร Winning the Recruitment R.A.C.E in the Age of Change มีความรู้และลำดับการสอนได้ดี ทำให้เข้าใจเนื้อหาและ สรุปประเด็นสำคัญได้ในเวลาที่ค่อนข้างกระชับ ชอบที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และทีม Support ของ Adecco ประสานงานได้เป็นอย่างดีค่ะ 

คุณชื่นชม มงคลชัย
Business Analyst
Inchcape (Thailand) Co., Ltd.

Client Testimonial
 S.O.A.R Interview Technique เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้และพัฒนาขั้นตอนการสัมภาษณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถหา candidateได้ตรงกับความต้องการขององค์กร วิทยากรมีความเป็นมืออาชีพ สอนได้สนุก ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย 

คุณปิยะกมล อภัยวงศ์
Recruitment Manager
Michelin Siam Co., Ltd.

Client Testimonial
 วิทยากรนำเสนอหลักสูตร Gender Equity ความเท่าเทียมทางเพศในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการตั้งคำถามให้ผู้เข้าอบรมได้คิดตาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแชร์แนวคิดร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าจริง ๆ แล้วเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอยู่ใกล้ตัวเราและที่ผ่านมามันก็เคยเกิดขึ้นกับกับเราในทางใดทางหนึ่ง วิทยากรยังช่วยทำให้มีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงความสำคัญ ในประเด็นนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ Gender Bias เมื่อจบการอบรมสิ่งที่ได้กลับไปคือการระลึกว่า ความเท่าเทียมทางเพศเริ่มได้ที่ตัวเรา 

คุณพิชชาพร นุ่มนาม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

Client Testimonial
 Thank you very much for your time when creating this course "Embracing Agile with Growth Mindset". The instructor is great. A concept is well-explained, all games and activities are interesting and they help to understand the concept of growth and agile mindsets. The information in this course is applicable to everyone. 

Khun Ratanaporn Thangthanakul
Human Resource Development Manager
Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd.

Client Testimonial
 คอร์ส GREAT Service for GREATER Sales มีการปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจนั้นๆ มีการเตรียมการสอนมาอย่างดี วิทยากรมีพลังงานล้นตั้งแต่ต้นจนจบ และพยายามสร้าง Engagement กับผู้เข้าอบรมเสมอ 

Khun Teeraporn Hakimi
Practice Development Program Manager
Galderma (Thailand) Ltd.

Client Testimonial
 ได้เรียนรู้ทักษะการคิด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่นอกกรอบมากยิ่งขึ้น ในหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work 

คุณจุฑามาศ จิวะสิทธิชัยกูล
Deputy Manager (Stream I.T. Consulting Ltd.)

Client Testimonial
 ประทับใจในหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work อาจารย์ผู้สอนมีความน่ารัก เป็นกันเอง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งบรรยาย ให้รับชมคลิปวีดีโอ และworkshop ทำให้ผู้เรียนรู้สึกไม่น่าเบื่อ สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ และยังได้รับการแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นอีกด้วย 

คุณธนิตา ขาวดี
พนักงานพัฒนาบุคลากร
(Eastern Water Resources Development and Management PLC.)

Client Testimonial
 เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าคลาสกับ Adecco ในหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work รู้สึกเกินความคาดหมาย การดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบมีความเป็นมืออาชีพ วิทยากรอธิบายเนื้อหาและให้ตัวอย่างได้ดี ที่ชอบที่สุดคือการร้อยเรียงเนื้อหาเข้ากับ Workshop ที่เหมาะกับรูปแบบออนไลน์ สนุกและไม่น่าเบื่อ แนะนำค่ะ 

คุณวาสนา เปรมชื่น
HR Business Partner (Valeo Siam Thermal System Co., Ltd.)

Client Testimonial
 เนื้อหาหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work น่าสนใจ
วิทยากรสามารถให้ความรู้โดยผ่านวิธีการสื่อให้ร่วมกันคิด
และขยายความได้ชัดเจนทำให้เข้าใจได้ง่าย 

คุณพรทิพย์ ปิยะรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Loxley Public Company Limited)

Client Testimonial
 เนื้อหาหลักสูตร Resetting Skills for the Future of Work และ รูปแบบการอบรม
มีความทันสมัย มีกิจกรรมให้ร่วมทำตลอดระยะเวลาที่เรียน
ทำให้สนุก ไม่น่าเบื่อ
และดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี วิทยากรเก่ง สอนสนุก บุคลิกภาพดี การดำเนินการ
จัดการอบรมมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก มีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย สวยงาม
ทำให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้อย่างสะดวกสบาย และเจ้าหน้าที่ประสานงานในทุกส่วน
ดูแลผู้เข้าอบรมดีมากเช่นกันค่ะ
 

คุณอรพินท์ เปรมมนัสไพศาล
Senior Supervisor (MSI Holding (Thailand) Co., Ltd.)

Client Testimonial
 Assessment Service ที่ได้รับจาก Adecco มีส่วนสำคัญในกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่
ทีมงาน Adecco บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากๆ 

คุณปัถยา เอี่ยมพาณิชย์พงศ์
Recruitment Specialist (BASF (Thai) Ltd.)

Client Testimonial
 เนื้อหา "Practical Leadership Skills: Learn to Lead Effectively" กระชับ และเข้าใจง่าย workshop สามารถนำไปใช้งานได้จริง 

คุณสุภาภรณ์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บมจ.พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง)

Client Testimonial
 เนื้อหาในการอบรม "Practical Leadership Skills: Learn to Lead Effectively"
เป็นประโยชน์มากๆ สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้จริง ได้แนวคิดและวิธีการจากวิทยากรที่จะนำไปปรับใช้หลังจากฝึกอบรม เพื่อพัฒนา Skill ให้มากขึ้น 

คุณพนัสดา มงคลวิริยกิจ
Senior Human Resource Manager (Advanced System Consulting Co., Ltd.)

Client Testimonial
 ประทับใจทีมงาน และท่านอาจารย์ที่สอนหลักสูตร "Practical Leadership Skills: Learn to Lead Effectively " พร้อมชี้แนะให้เห็นแนวทางในการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมมาต่อยอดในการทำงานได้เยอะมาก ๆ หากเป็นไปได้อยากให้มีจัดอบรมเพิ่มเติม และขยายเวลาที่มากขึ้นอีก 

คุณพลอยไพลิน ภูผาเพ็ชร์
ฝ่ายงานพัฒนาคนและวัฒนธรรม (PC) (บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด)

Client Testimonial
 อเด็คโก้มีการเตรียมเนื้อหาหลักสูตร Trainer Certification for the SMART PC for Business Performance ให้เหมาะสม ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ ทุ่มเทในการสอน ยกตัวอย่างและถ่ายทอดอย่างเต็มที่ดีมาก ช่วงที่ให้ผู้เรียนแต่ละท่านฝึกพรีเซ้นต์การสอนจริง วิทยากรยังให้ feedback พร้อมเน้นย้ำกลับไปยังเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจชัดมากขึ้น ทำให้มีความประทับใจมากค่ะ 

คุณสดใส ธรรมเศวต
Modern Trade Sales Director (Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.)

Client Testimonial
 หลักสูตร Reinventing yourself with challenger mindset ของ Adecco มีความน่าสนใจ วิทยากรมีความรู้และเทคนิคในการสอนที่ทำให้ผู้เข้าอบรมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังมี Tools ที่ใช้ในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ทำให้น่าเบื่อ รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ฝึกอบรมกับ Adecco ค่ะ 

Khun Chollatorn K.
Senior HR Supervisor (Insurance Industry)

Client Testimonial
 หลักสูตร Reinventing yourself with challenger mindset วิทยากรนำเสนอเนื้อหาได้กระชับตรงจุด ชัดเจน ฉะฉานและอาจารย์แบ่งปันประสบการณ์ มียกตัวอย่างให้คนทำงานได้เข้าใจง่าย ๆ ทั้งกลยุทธ์ใหม่ ๆ แนะนำวิธีการ "ฝึกฝืน" ที่ไม่เคยรับฟังการบรรยายแบบนี้มาก่อน ทีมงานมีความเป็น Professional รับฟังและเตรียมพร้อมข้อมูลให้แก่ผู้อบรมเป็นอย่างดี 

คุณกรหทัย ซิเด็ค
Sales Manager - WiMa Networks

Client Testimonial
 หลักสูตร Winning the Recruitment R.A.C.E© in the Age of Change มีเครื่องมือในการอบรมทันสมัย
นอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วยังได้เห็นวิธีในการอบรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และทีมงานใส่ใจในการบริการดีี 

Khun Suphansa Wannagool
Japanese Coordinator of Administration, Employment Section Mgr. AEON (Thailand) Co., Ltd.

Client Testimonial
 หลักสูตร Winning the Recruitment R.A.C.E© in the Age of Change ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหา Candidate ที่เข้ากับยุคนี้ โดยเฉพาะ Gen Z ทำให้เราต้องพัฒนาการเป็น Recruiter ที่ทันยุคทันสมัยเพื่อให้ได้ Employee ที่เหมาะสมกับงานการบริการและการใส่ใจของทีมงาน Adecco ดีมาก มีกิจกรรมเกมส์มาให้เล่นไม่ให้การอบรมน่าเบื่อ สนุกดีค่ะ 

Khun Oratai Chaiyakul
Shop Leader - Thai Nippon Seiki Co., Ltd.

Client Testimonial
 Assessment Service จากอเด็คโก้ เป็นบริการที่ช่วยให้องค์กรสะดวก และประหยัดเวลาในการประเมินทักษะพนักงานเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบออนไลน์ทั้งยังได้ผลที่เป็นมาตรฐาน ทีมงานอเด็คโก้ มีความรวดเร็ว ยึดหยุ่นในการให้บริการและประทับใจที่สุดคือให้คำปรึกษาดีมาก 

คุณภัสราภรณ์ แหนบนาค
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - Thonburi Automotive Assembly Plant Co., Ltd.

Client Testimonial
 จากการใช้บริการกับ Adecco มาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา Interview Toolkit ทีมงานมีความพร้อมที่จะเข้าใจลูกค้าพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการ นำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง และเมื่อได้ใช้งาน Interview Toolkit ทำให้หน่วยงานต่างๆ มีการประเมินที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้ตรงตามความต้องการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือของธนาคาร ทั้งยังส่งผลให้การลาออกของพนักงานมีอัตราลดลง 

Khun Patuporn Banyen
AVP Recruitment & Selection - Bangkok Bank PLC.

Client Testimonial
 A good choice for tailor made course คือ คำนิยามที่ให้กับอเด็คโก้ ตนเองและทีมงานเคยเข้าอบรม Public Training จึงเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ ต่อยอดมาสู่การจัด In-House Training ซึ่งนอกจากช่วยติดอาวุธ (Tools) และพัฒนาแนวทางที่เป็น Best Practice ในการนำไปใช้ได้จริงแล้ว อเด็คโก้ยังสร้างความประทับใจด้วยการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Khun Kasita Pitaksongkram
General Manager (Business Administration Division) - Thai Steel Cable PCL

Client Testimonial
 บริษัทเลือกใช้บริการ In-House Training กับอเด็คโก้มาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 หลักสูตร เพราะสามารถออกแบบเนื้อหาและคัดสรรวิทยากรที่มีคุณภาพตรงกับทักษะที่ต้องการพัฒนา ทีมงานมีความรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมที่ดีในการจัดอบรมมี service mind ในการให้บริการ ทำให้ได้รับ feedback ที่ดีจากพนักงานที่เข้าอบรม 

Khun Nisa Keawprapan
HR Manager, Pfizer (Thailand) Limited

Client Testimonial
 อเด็คโก้วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบเนื้อหาและเครื่องมือได้ตรงตามความต้องการ ทั้งยังตอบโจทย์การพัฒนา Talent ขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่อง Leadership & Innovation สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่ม Talent ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับต้นของธนาคาร 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคล
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่


  Available Courses
  Previous Courses

Our transformative course, 'Elevate Your Recruitment Game: AI, Candidates, and the Future Unleashed', will elevate you to become a Future Recruiter who understands the evolving candidate experience, delivering what candidates truly desire at every touchpoint, and mastering persuasive techniques to captivate applicants more effectively.

 Training Date: 25 June 2024
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

Culture & Change By Design หลักสูตรเพื่อเรียนรู้หัวใจสำคัญของการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้มีเอกลักษณ์ (Character) และความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Capability) ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้เครื่องมือและโมเดลที่นำกลับไปใช้ได้จริง ทำให้องค์กรของคุณมีวัฒนธรรมองค์กรแบบ Culture By Design เพื่อให้พนักงานทุกระดับรู้สึกเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ พร้อมจูงใจ Talent รุ่นใหม่ ให้สามารถทำงานร่วมกันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Training Date: 12-13 มิถุนายน 2567
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

อัปเดตกฎหมายแรงงานล่าสุดที่ HR ไม่รู้ไม่ได้ พร้อมพลิกโฉมให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจและสอดรับกับ New Generation Workforce ที่มีความหลากหลาย ในโลกการทำงานยุค Hybrid Work

 Training Date: วันที่ 19 มีนาคม 2567
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

เรียนรู้สูตรสำเร็จในการเขียน Prompt สำหรับ Generative AI เพื่อช่วยในงาน HR ที่เปลี่ยนการทำงานแบบเดิม ๆ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทุก Function ทั้งในงาน Recruitment, Learning and Development และ Performance Management

 Training Date: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

Train The Trainer: S.O.A.R. Interview Techniques หลักสูตรใหม่ตามคำเรียกร้องของลูกค้า! เรียนรู้เคล็ดลับการสัมภาษณ์ผู้สมัครเชิงพฤติกรรมที่ต่อยอดจาก Signature Program ของอเด็คโก้ S.O.A.R. Interview Techniques เพื่อยกระดับสู่การเป็นเทรนเนอร์ที่สามารถถ่ายทอดทักษะการสัมภาษณ์ให้เจาะลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครแก่ทีม HR & Line Manager ช่วยแก้ปัญหา Turnover Rate สูงที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการคัดเลือก ทั้งยังสร้างให้เกิด Employer Branding ที่ดีกับองค์กร

 Training Date: 7, 8 และ 22 พฤศจิกายน 2566
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

HR Analytics: Crafting Your Data Strategy คอร์สสำหรับ HR ในยุค Data-Driven เรียนรู้วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย HR Metrics พร้อมเทคนิคการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริหารและ HR มีข้อมูลอ้างอิงสำหรับปรับกลยุทธ์การดึงดูดและรักษาพนักงานอย่างตรงจุด และช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าโดยไม่พลาดโอกาสสำคัญ รวมถึงรับฟัง Case Study มากมายจากอเด็คโก้ในฐานะ HR Solutions ที่จะช่วยให้คุณนำความรู้ที่ตกผลึกเหล่านั้นกลับไปใช้ได้จริงทันที

 Training Date: วันที่ 11 ตุลาคม 2566
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

คอร์สที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงความสำคัญของการทำ Succession Planning พร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้าง Future Talent & Successor อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านแนวคิดและเครื่องมือที่สามารถวัดความสำเร็จได้ โดยเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและทดลองทำจริงกับโจทย์องค์กรของคุณ เพื่อให้คุณพร้อมรับกับความท้าทายทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 Training Date: 20-21 กันยายน 2566
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

กลับมาอีกครั้งกับคอร์ส Recruitment Marketing รุ่นที่ 6 กับเนื้อหา Update ล่าสุด ไม่มีพื้นฐานการตลาดก็เรียนได้!

 Training Date: 23 - 24 สิงหาคม 2566
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้องค์กรประกอบหลักในการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการขับเคลื่อนให้ทั้งคนและธุรกิจเดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนจะได้ฝึกใช้เครื่องมือและโมเดลที่นำกลับไปใช้ซ้ำได้จริงเพื่อเปลี่ยน Culture by Default ให้เป็น Culture by Design

 Training Date: 19 - 20 กรกฎาคม 2566
ปิดลงทะเบียน
(Registration Closed)