Tech Staffing

บริการของอเด็คโก้


บริการสรรหาและจัดจ้างพนักงานในตำแหน่งไอทีและวิศวกรรมในรูปแบบสัญญาจ้างระยะยาวหรือระยะสั้นผ่านการจ้างงานกับอเด็คโก้ โดยคุณสามารถกำหนดขอบเขตการรับบริการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

Contract: 
จัดจ้างพนักงานสัญญาจ้าง (Fixed term contract) ในราคาที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับความเหมาะสมและความต้องการของคุณ โดยร่วมกันกำหนดสวัสดิการพนักงาน และให้อเด็คโก้เป็นผู้ดูแลการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการทั้งหมดของพนักงาน

Temporary: จัดจ้างพนักงานในรูปแบบสัญญาจ้างระยะสั้นหรือพนักงานสำหรับโปรเจกต์ โดยระยะสัญญามีความยืดหยุ่นมากกว่า โดยคุณสามารถกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง เช่น เป็นแบบรายวัน หรือ แบบรายเดือน ได้ด้วยตัวคุณเอง

ทั้งนี้ หากคุณพึงพอใจในความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในแบบสัญญาจ้าง คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานพนักงานทั้งสองรูปแบบให้เป็นพนักงานประจำของคุณได้

  Download Brochure   

สนใจบริการนี้?

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้อเด็คโก้ติดต่อกลับคุณในไม่ช้า


ส่งข้อมูล

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานที่อเด็คโก้สาขาใกล้บ้านคุณ


ค้นหาสาขาของอเด็คโก้