Candidates' Security and Phishing


การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต

นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของอเด็คโก้ คือ การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้สมัครหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีรายงานการตรวจพบการกระทำที่เป็นการฉ้อฉลในหลายประเทศที่กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ดำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยการแอบอ้างชื่อ “อเด็คโก้” เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากผู้สมัครหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้า ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้สมัครและพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้าทุกท่าน โปรดระมัดระวังว่าจะไม่มีตัวแทนของอเด็คโก้ใดๆ ที่มีอำนาจในการเรียกเก็บค่าบริการจัดหางานหรือค่าบริการคัดเลือกเข้าทำงานจากท่านได้

เราได้รับแจ้งว่ามีบุคลลซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับอเด็คโก้ นำชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของอเด็คโก้ไปลงประกาศโฆษณาไว้บนเว็ปไซด์การตลาดต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอเด็คโก้ นอกจากนี้ เรายังมีเหตุผลให้ควรเชื่อได้ว่าข้อมูลการติดต่อใดๆ ที่ลงโฆษณาไว้ เช่น ที่อยู่อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ และการกระทำใดๆ โดยบุคคลดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ผลประโยชน์ใดๆ รวมถึงการได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันเป็นความลับของผู้สมัครหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้าเท่านั้น

การป้องกันตนเอง

ก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่อเด็คโก้เพื่อประกอบการหางาน (ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีเงินฝาก) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนผู้ประสานงานของอเด็คโก้ซึ่งท่านทำการติดต่อด้วยนั้นเป็นผู้มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยการติดต่อสอบถามจากสำนักงานของอเด็คโก้ในประเทศของท่าน ค้นหาสำนักงานของอเด็คโก้

หากท่านได้รับอีเมลล์, ข้อความด่วน, ข้อความเสียง หรือโทรสารใดๆ ที่อ้างว่ามาจากอเด็คโก้ โดยท่านไม่ได้คาดหมายว่าจะได้รับ กรุณาติดต่อสำนักงานของอเด็คโก้ในประเทศของท่าน เพื่อตรวจสอบว่าเป็นข้อความที่ถูกต้องและมีผลบังคับทางกฎหมายได้หรือไม่

ในกรณีที่เชื่อได้ว่าท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำฉ้อฉลอันเกิดจากการนำชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของอเด็คโก้ไปใช้โดยมิชอบ เราขอความกรุณาให้ท่านติดต่อรายงานเหตุดังกล่าวไปยังผู้มีอำนาจในประเทศของท่าน

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการแจ้งหรือรายงานการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการนำชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของอเด็คโก้ไปใช้โดยมิชอบ กรุณาติดต่อกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ในประเทศที่การกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่มีกลุ่มบริษัทอเด็คโก้เปิดดำเนินการในประเทศดังกล่าว กรุณาติดติดต่อ

compliance@adecco.com

www.aceconduct.com

หากท่านกำลังมองหางานในประเทศของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทอเด็คโก้ผ่านทางเว็ปไซด์ local Adecco web site

หากท่านกำลังมองหาโอกาศในการทำงานในต่างประเทศ ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานซึ่งกำลังเปิดรับอยู่ในหลายประเทศผ่านทางเว็ปไซด์ Adecco Work Abroad platform

ในขณะนี้เรากำลังระมัดระวังการเกิดเหตุฉ้อฉลโดยการแอบอ้างชื่อและเครื่องหมายการค้าของอเด็คโก้ ซึ่งเกิดขึ้นในแคนาดา ฝรั่งเศส กานา ฮ่องกง อตาลี และสหรัฐอเมริกา