กระบวนการคัดสรรบุคลากรของอเด็คโก้

3 ขั้นตอนง่าย ๆ สู่งานในอนาคตของคุณ


1. ลงทะเบียนออนไลน์

กระบวนการลงทะเบียนออนไลน์ของเราใช้งานง่าย คุณจะโดนตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เช่น ประเภทของงานที่คุณกำลังค้นหา พื้นที่การทำงานที่คุณต้องการและข้อมูลสำหรับการติดต่อรวมถึงให้คุณแนบไฟล์เอกสารสำหรับการสมัครงาน

เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนออนไลน์ก่อนการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่สาขาของอเด็คโก้หรือติดต่อเราทางโทรศัพท์ เนื่องจาก

  • ระบบออนไลน์ของเราจะแนะนำงานที่เหมาะกับประวัติของคุณโดยอัตโนมัติ
  • คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตำแหน่งงานอัตโนมัติทันทีที่มีตำแหน่งงานว่างทำให้คุณไม่พลาดการสมัครงาน
  • ที่ปรึกษาของอเด็คโก้จากต่างสาขาสามารถเรียกดูเรซูเม่ของคุณได้พร้อมๆกันทำให้เพิ่มโอกาสในการค้นหางานที่เหมาะสม
  • การเก็บข้อมูลล่าสุดไว้ในระบบออนไลน์ง่ายกว่าการเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร
2. สัมภาษณ์งานกับอเด็คโก้

ที่ปรึกษาอเด็คโก้จะติดต่อคุณเพื่อนัดสัมภาษณ์ที่สำนักงานสาขาของอเด็คโก้

  • แบบทดสอบการประเมินด้านต่าง ๆ เราจะทำการประเมินผ่านแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาอื่นๆที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของคุณ
  • สัมภาษณ์งานกับที่ปรึกษาอเด็คโก้ ที่ปรึกษาของเราจะสัมภาษณ์เพื่อระบุทักษะความสามารถของคุณรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายด้านอาชีพเพื่อนำเสนองานที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หลักกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรามีพื้นฐานมาจากแนวคิด “Can do, Will do, Will fit”
  • ตรวจสอบความต้องการที่ตรงกันของผู้สมัครและบริษัทลูกค้า ที่ปรึกษาอเด็คโก้จะตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตรงกับประวัติผู้สมัครที่สัมภาษณ์เพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด
3. สัมภาษณ์งานกับบริษัทลูกค้าของอเด็คโก้ 

ที่ปรึกษาอเด็คโก้จะเป็นผู้จัดการนัดสัมภาษณ์งานระหว่างผู้สมัครและบริษัทลูกค้า นอกจากนี้เรายังติดตามและแจ้งผลการสัมภาษณ์พร้อมข้อเสนอแนะจากลูกค้า หากผ่านการสัมภาษณ์ คุณจะได้รับข้อเสนอตำแหน่งงาน เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการสมัครหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงานอเด็คโก้สาขาที่สะดวก

สร้างประวัติสมัครงาน

ให้เราช่วยหางานที่เหมาะสมกับทักษะของคุณ


เริ่มต้นสมัครงาน

ค้นหางาน

ค้นหาตำแหน่งงานว่าง โอกาสก้าวสู่สายอาชีพที่ใช่รอคุณอยู่


ค้นหางาน