คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของอเด็คโก้


อเด็คโก้ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง กรุณาอ่านเอกสารต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

1. ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

เอกสารฉบับนี้ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณที่ทางบริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด รวบรวมจากคุณผ่านทางออนไลน์ รวมถึงวิธีการจัดการข้อมูลต่างๆของท่าน การนำข้อมูลไปใช้ และสาเหตุที่เราจำเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านั้น เอกสารฉบับนี้ยังสามารถใช้ได้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณที่คู่ค้าทางธุรกิจของเราอาจนำมาใช้ร่วมกันกับทางบริษัท

เอกสารฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆที่ทางบริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ลูกจ้างของทางบริษัท

2. การเก็บรวบรวมและการนำข้อมูลไปใช้งาน

อเด็คโก้เก็บจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการออนไลน์กับทางบริษัท โดยการรวบรวมข้อมูลนี้ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถจัดระดับการบริการที่มีความสำคัญให้แก่คุณได้ ทั้งนีคุณสามารถใช้บริการงานออนไลน์ของบริษัทโดยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวอาจทำให้คุณได้ทดลองใช้ระบบงานบริการของเราไม่ครบทุกส่วน อันเนื่องมาจากเหตุผลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อคุณลงทะเบียนกับบริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการที่คุณลงทะเบียน): ชื่อ นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, เพศ, การศึกษา, ทักษะและคุณสมบัติ, ประวัติการทำงาน (รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทน), บุคคลอ้างอิง, เชื้อชาติ, ข้อกำหนดเรื่องงาน (รวมถึงสถานที่ทำงาน, เงินเดือนที่ต้องการ, ประเภทของธุรกิจที่ต้องการทำงานด้วย, ตำแหน่งงาน) รวมทั้ง ข้อมูลอื่นๆที่คุณอาจให้กับทางบริษัทเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียน

นอกจากนี้ทางบริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด ยังทำการรวบรวมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ไอพี (IP address) ของคุณ คุกกี้ (หากมีการตั้งค่าไว้) หน้าเว็บที่ถูกเรียกใช้งาน และวันที่/เวลาของการทำธุรกรรมใดๆที่บันทึกบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

ทั้งนี้ ทางอเด็คโก้ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รวบรวมไว้ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ด้วยกันคือ:

เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ
เพื่อติดต่อคุณเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับข้อเสนอในกรณีที่มีการบริการพิเศษ
เพื่อปรับปรุงระดับการบริการของเราโดยการตรวจดูประวัติและรูปแบบพฤติกรรมการใช้งาน

3. การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของคุณอย่างปลอดภัยและเหมาะสม โดยไม่มีการแบ่งปันเปิดเผย หรือขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่:

คุณได้ตกลงยินยอมให้เราแบ่งปันและเปิดเผบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรที่เป็นบุคคลที่สาม

ในกรณีที่คุณกำลังมองหางานกับองค์กรที่เป็นบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเหมาะสมตามที่องค์กรที่เป็นบุคคลที่สามร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างหรือทั้งหมดที่คุณได้ให้เราเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจะแบ่งปันหรือเปืดเผยให้กับบุคคลที่สามนั้น ก็จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวมาเท่านั้น

อนึ่ง เราจะแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็เพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอเท่านั้น หรือในอีกกรณี

ที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเนื่องมาจากกระบวนการทางกฎหมายตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำขออื่นๆโดยผู้มีอำนาจกระทำการอันชอบด้วยกฎหมาย

4. การแก้ไขข้อมูล

คุณมีอิสระอย่างเต็มที่ในการที่จะ login เข้าสู่ระบบและทำการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดใดๆของคุณได้ตลอดเวลา

การรักษาความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทางบริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด ทำโดยการพิมพ์ชื่อและรหัสผ่านเฉพาะตัวเข้าสู่ระบบ เนื่องจากเป็นชื่อและรหัสผ่านที่ให้ไว้เฉพาะบุคคล ดังนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว ด้วยตัวคุณเองและไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลอื่น

ทั้งนี้เราอาจใช้การเข้ารหัสลับ SSL ตามมาตรฐานสำหรับธุรกิจเพื่อการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลตามความจำเป็น.

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด อาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีนัยสำคัญ เราจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมล และทำการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด

6. หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม

หากคุณมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านทาง "ติดต่อเรา" ที่อยู่บนเว็บไซต์ของอเด็คโก้ประเทศไทย (www.adecco.co.th) หรือหากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ แบบฟอร์มความยินยอมนี้ หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรุณาศึกษาเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชีย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชีย

ยินดีต้อนรับสู่อเด็คโก้ เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาสายงานอาชีพของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามที่ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณได้อย่างเต็มที่

เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ ที่ อเด็คโก้ เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง

เรามุ่งมั่นเรื่องการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรานำมาใช้ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆที่เราดำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เราทราบว่าเนี้อหาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก แต่กรุณาอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด

สารบัญ

1  การนิยามคำศัพท์เพื่อเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำไปใช้คือบ้าง? 
3  เหตุใดเราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?
4  เหตุใดเราจึงต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเรามีหลักในการใช้ข้อมูลอย่างไร?
5  คุณจำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราขอหรือไม่?
6  เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ใช่หรือไม่?
7  ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?
8  ทางบริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือไม่?
9  สิทธิ์ของคุณคืออะไรบ้าง?
10  ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใช้ระบบของอเด็คโก้? 
11  ทางบริษัทจัดการเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในนโยบายนี้อย่างไร?

1. การนิยามคำศัพท์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องให้คำจำกัดความหรือกำหนดขอบเขตคำศัพท์บางคำในนโยบายนี้เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

แม้ว่าความหมายของคำจะชัดเจนอยู่แล้ว แต่ในนโยบายนี้ 'ผู้สมัคร' หรือ 'คุณ' จะหมายถึง ตัวคุณ

เมื่อเราใช้คำว่า 'เรา' หรือ 'บริษัท' หรือ 'อเด็คโก้' เราหมายถึง Adecco Group AG และคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ อเด็คโก้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาบุคลากรเข้าทำงาน (staffing) การจัดทำเงินเดือน (payroll services) การสรรหาพนักงานและการจัดจ้าง (recruitment & selection) การจัดทำการทดสอบด้านต่างๆ (testing solutions) การบริการด้านการเปลี่ยนสายงาน (career transition) การพัฒนาความสามารถพิเศษของบุคคลการฝึกอบรมและการศึกษาด้านต่างๆ (training & education) การบริการช่วยจัดหางานใหม่ให้พนักงานทำหลังจากเลิกจ้างหรือลดงาน (outplacement) รวมทั้ง การบริการหางานในต่างประเทศ (international mobility) ผ่านทางบริษัทต่างๆในเครือและสายธุรกิจของอเด็คโก้

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงนำระบบต่างๆที่เกี่ยวกับไอทีมาใช้ ในบางกรณี บริษัทมีเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สมัครงานหรือบุคคลากรของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆที่อยู่ในเวปไซต์ได้ด้วยตัวเอง (Self-Service Portal - ต่อไปขอเรียกว่า ‘พอร์ทัล’) พอร์ทัลจะช่วยให้คุณสามารถค้นหางานและสมัครงานต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจ ตรงกับทักษะ และ/หรือประสบการณ์ของคุณ ณ สถานที่ทำงานที่คุณสนใจ ที่ทางบริษัทและบริษัทในเครือเปิดรับ

และที่สุดแล้ว นี่คือนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลและบุคคล เป็นนโยบายที่ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตัวคุณเองและสิ่งที่คุณเป็น (เช่น "ฉันเป็นแฟนฟุตบอล" เป็นต้น) นโยบายนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท (แม้ว่าบางครั้งจะมีการซ้อนทับของข้อมูลซึ่งกันและกัน) ข้อมูลประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ‘ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ’ หรือ PII (Personally Identifiable Information) ซึ่งในนโยบายนี้ เราใช้คำว่า 'ข้อมูลส่วนบุคคล'

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำไปใช้คืออะไรบ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมักจะเก็บรวบรวม หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

•  ชื่อ วันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิด รายละเอียดการติดต่อ และคุณสมบัติของคุณ (การศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรมและการฝึกงาน) เอกสารที่รับรองความเป็นตัวตนของคุณและสิทธิ์ในการทำงาน และข้อมูลอื่นๆที่คุณระบุไว้ในประวัติย่อหรือ CV ของคุณ

•  หากคุณเข้าสู่ระบบพอร์ทัลโดยใช้ LinkedIn หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมคือ ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

•  หากคุณทำการติดต่อกับเรา เราจะเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อนั้นๆ

•  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณจากพนักงานของเราและจากบุคคลที่สามที่คุณให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้อื่น

•  ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเราและบริการของเราผ่านการสำรวจความพึงพอใจของทางบริษัท

•  เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์/พอร์ทัลของเรา รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ที่อยู่ไอพี (IP address) ของคุณ, เบราว์เซอร์, การลงประทับเวลาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (timestamp), สถานที่ การรับ/ส่งข้อมูลข้ามประเทศ, ข้อมูลสถานที่ วันที่/เวลา/สถานที่ของการทำธุรกรรมใดๆที่บันทึกบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท (weblogs) และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆและเนื้อหาที่คุณเข้าถึง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์/พอร์ทัลของเราได้ง่ายขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น เราจะแนะนำงานที่เปิดรับในสาขาที่อยู่ใกล้กับคุณเมื่อคุณติดต่อเรา เป็นต้น

•  นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณตอบอีเมล sms โทรศัพท์และการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เราจะขอความยินยอมโดยตรงจากคุณก่อนที่จะเราจะทำการส่งการสื่อสารทางการตลาดผ่านวิธีการเหล่านี้

•  ภาพถ่ายและวิดีโอของการเข้าร่วมการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ หรือการฝึกอบรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรม คุณสามารถขอไม่ให้ทำการบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพได้)

•  รายละเอียดเรื่องความพิการใดๆและการให้ความช่วยเหลืออื่นใดที่เราอาจจะต้องจัดให้คุณเพิ่มเติมในสถานที่ทำงาน

•  ในบางกรณี เราอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆที่มากกว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความพิการ เมื่อเราได้รับอนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมาย

•  เราต้องการที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า อเด็คโก้จะทำการประเมินด้านต่างๆที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งอาจต้องใช้ข้อมูลที่คุณส่งมาในการประมวลผล และข้อมูลที่ได้จะรวมอยู่ในผลการประเมินในฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก

•  นอกจากนี้ เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก หน่วยงานการจ้างงานอาจพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรไฟล์สาธารณะของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter, LinkedIn, ฯลฯ) รวมทั้งข้อมูลและบันทึกสาธารณะอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเพื่อการประเมินและค้นหาประสบการณ์และทักษะในการทำงานของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณสอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของอเด็คโก้หรือไม่

3. เหตุใดเราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

ทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ('วัตถุประสงค์'):

•  เพื่อให้บริการด้านต่างๆคุณต้องการ เช่น การค้นหางานที่เหมาะสมเพื่อการสมัครงาน การช่วยเหลือคุณด้านการฝึกอบรม หรืออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสมัครงาน ซึ่งรวมถึงการส่ง CV ของคุณไปยังว่าที่นายจ้างเพื่อพิจารณา รวมทั้งทำการแจ้งให้คุณทราบหากมีตำแหน่งงานเปิดในอนาคตผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย และ/หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ

• เพื่อทำการตลาดทางตรง (Direct marketing) เช่นผ่านทางอีเมล การส่งข้อความ หรือทางโทรศัพท์

•  เพื่อใช้ในการพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์/พอร์ทัลของเรา หรือ ระบบหรือกระบวนการอื่นๆทั้งที่มีอยู่หรือของใหม่เพื่อช่วยทำให้บริการได้ดีขึ้น; ซึ่งในส่วนของระบบไอทีและกระบวนการใหม่ๆ เรานำข้อมูลเกี่ยวกับคุณมาใช้ในการทดสอบระบบไอทีและกระบวนการใหม่นั้น เนื่องจากไม่สามารถนำเอาข้อมูลจำลองมาทดสอบการทำงานของระบบ IT ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์

•  เพื่อใช้ในการศึกษาและการทำวิจัยทางสถิติและเชิงวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานในภาคธุรกิจและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งพยายามที่จะระบุปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อความแตกต่างใดๆที่เราทำการระบุ

•  เพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม (ดูด้านล่าง)

•  เมื่อจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันใดๆทางกฎหมาย

•  เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อ:
ก)  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและปกป้องบุคคล สถานที่ ระบบ และทรัพย์สิน
ข)  ตรวจสอบให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายใน
ค)  บริหารจัดการการสื่อสารและระบบอื่นๆที่อเด็คโก้ใช้งาน (รวมถึงฐานข้อมูลการติดต่อภายในบริษัท)
ง)  ตรวจสอบหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดและต่อข้อร้องเรียน
จ)  โฆษณาเป็นการภายในเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นและใช้เนื้อหาที่ได้จัดทำจากข้อมูลของคุณ (เช่น รูปภาพ หรือวิดีโอของการฝึกอบรม เป็นต้น) และทำการตลาดสำหรับการฝึกอบรมในลักษณะที่คล้ายกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรและกับบุคคลที่สาม ซึ่งเราจะขอความยินยอมโดยตรงจากคุณก่อน และ
ฉ) เข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อหรือขาย หรือการร่วมทุนของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ ที่ทางสมาชิกหรือพนักงานของอเด็คโก้ประสงค์จะมีส่วนร่วม ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นจริง

4. เหตุใดเราจึงต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเรามีหลักในการใช้ข้อมูลอย่างไร?

ตามกฎหมาย เราต้องปฏิบัติตามหลักหรือมูลเหตุตามที่กฎหมายระบุไว้ เรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ มูลเหตุตามกฎหมายหมายความได้ถึง:

•  การทำสัญญาหรือการทำตามขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การทำสัญญา

ไม่ว่าคุณจะเข้าไปทำงานแล้วหรือกำลังจะเข้าไปทำงานโดยผ่านทางอเด็คโก้ การนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้สำหรับการณ์นี้จะขึ้นอยู่กับเหตุผลในการประมวลผลข้อมูล เช่น การปฏิบัติตามสัญญา หรือความพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญา บริการเหล่านี้อาจเป็นเรื่องการหางานที่เหมาะสมให้คุณ หรือช่วยเหลือคุณด้านการฝึกอบรมและช่วยเหลือเรื่องขั้นตอนการสมัครงาน เป็นต้น

•  การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

บางครั้งการประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หน่วยงานสาธารณะ เช่น หน่วยงานด้านภาษี ด้านการเงิน หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา ด้วยเหตุผลตามกฎหมายเพื่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น เพื่อการป้องกันหรือการตรวจสอบเกี่ยวกับอาชญากรรม เป็นต้น) ในกรณีเช่นนี้ เราต้องปฎิบัติตามกฎหมายในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ตามที่ร้องขอ

•  การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ์ของบริษัทที่ชอบตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ์ของบริษัทอเด็คโก้ที่ชอบตามกฎหมาย ในการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบริษัทและพนักงานของเราในการดำเนินธุรกิจในทางที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ ซึ่งหมายความว่าเมื่อการประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ์ของบริษัทอเด็คโก้ที่ชอบตามกฎหมาย เรานำเอาผลประโยชน์ของคุณหรือสิทธิ์พื้นฐานและเสรีภาพของคุณมาดุลกับสิทธิ์ของบริษัทที่ชอบตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล การทำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ผลประโยชน์และสิทธิ์พื้นฐานของคุณจะเข้ามาแทนที่สิทธิ์ของเราในการประมวลผลดังกล่าว หากเราจะทำการประมวลผลข้อมูลใดๆที่นอกเหนือไปจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนเสมอ

5. คุณจำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราขอหรือไม่?

คุณไม่มีข้อผูกพันใดๆที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราก็ได้แต่นั่นจะหมายถึงว่า เราจะไม่สามารถทำงานร่วมกับคุณหรือให้บริการคุณได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างน้อยที่เราต้องการ นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถได้รับบริการจากเราอย่างเต็มที่

6. เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆจากคนเลยใช่หรือไม่?

ใช่ เราทำเช่นนั้นเป็นบางครั้ง บริษัทใช้ระบบ/กระบวนการอัตโนมัติและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติ (เช่น การทำ profiling เป็นต้น) เพื่อให้บริการตามที่คุณและลูกค้าร้องขอ ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าของเรามองหาพนักงาน เราสามารถดำเนินการค้นหารายชื่อผู้สมัครโดยใช้เกณฑ์อัตโนมัติ ซึ่งจะคำนึงถึง ความพร้อมในการเริ่มงานของคุณ ทักษะต่างๆที่คุณมี อัตราค่าจ้างและในบางกรณี ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับตัวคุณในงานก่อนหน้านี้ เพื่อนำมารวบรวมเป็น shortlist เรียงลำดับตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายความว่า ในบาง shortlist คุณอาจอยู่ในลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆ ตามแต่ปัจจัยที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

7. ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?

บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลา 7 ปี หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับเรา หากคุณประสบความสำเร็จในการหางานผ่านเรา บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามกฎหมายและตามสัญญา โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี สัญญาการจ้างงาน และข้อมูลทางการเงินใดๆ (รวมถึง ข้อมูลค่าจ้างเงินเดือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน ฯลฯ) ต่อไปอีกเป็นเวลา 7ปี หลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน

8. ทางบริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือไม่?

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เรามักจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเป็นประจำ ซึ่งเป็นการทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราถ่ายโอนข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้:

•  ให้กับผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ที่ดูแลจัดการด้านการบริหารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรากับคุณซึ่งบุคคล ซัพพลายเออร์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้สัญญาและข้อผูกพันทางกฎหมายต่างๆ เพื่อรักษา ปกป้อง และเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ และจะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาเท่านั้น ผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปคือ ซัพพลายเออร์บุคคลทางด้านไอที (ที่เป็นโฮสต์หรือสนับสนุนระบบไอทีของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ) หน่วยงานที่ดูแลสถานที่ที่ตั้งของบริษัท (ที่ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพหรืออาคารที่ตั้งสำนักงานของเรา ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่ออนุมัติให้คุณผ่านเข้ามาในสำนักงานของเราได้) และฝ่ายบริหารด้านการเงินและการจัดการบัญชี (ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำการจ่ายหรือรับเงินให้) นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีไอทีและโซลูชั่น ซึ่งอาจรวมถึง การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ และ การใช้เครื่องมือประเมินทักษะผ่านออนไลน์ เป็นต้น

•  ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ในประเทศอื่นๆ พนักงานแต่ละหน่วยงานต่างปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นข้อมูลของคุณจะถูกแชร์ไปยังพนักงานเหล่านี้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ได้แก่

ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแชร์ไปยังพนักงานของบริษัทอเด็คโก้ทั่วโลกที่ปฏิบัติงานด้านไอที

ข) นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแชร์ไปยังบริษัทในเครือของอเด็คโก้ทั่วโลกที่คุณได้แสดงความสนใจในการทำงานในตำแหน่งงานนั้นๆ หรือเมื่อพนักงานของอเด็คโก้ระบุว่า คุณอาจมีทักษะเฉพาะที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในตำแหน่งงานนั้นๆ รายชื่อประเทศที่เราดำเนินงานจะปรากฎอยู่ใน ฟังก์ชั่น “เลือกประเทศ” ของเว็บไซต์ของเราที่ www.adecco.com

•  ให้กับลูกค้า/ว่าที่นายจ้าง: เราจะแชร์ข้อมูลของคุณกับลูกค้าที่เปิดรับสมัครพนักงานที่คุณอาจสนใจในตำแหน่งที่เปิดรับนั้น หรือผู้ที่สนใจในโปรไฟล์ของคุณ ลูกค้า/ว่าที่นายจ้างเหล่านั้นมีภาระผูกพันตามสัญญารวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆในการปกป้องความลับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้กับเราและต่อตัวคุณเองด้วย

•  เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐ ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราถือว่า เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ หรือจะต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบในการทำเช่นนั้น

•  ในการทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (หรือในการดำเนินงานของ) การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการทำธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับว่าที่ผู้ขายหรือผู้ซื้อและที่ปรึกษาของพวกเขา

9. สิทธิ์ของคุณคืออะไรบ้าง?

•  สิทธิ์ในการเข้าถึงและการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอการรับรองหรือยืนยันว่าเราได้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปดำเนินการใดๆหรือไม่ ในกรณีนี้ คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ และข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการประมวลผล ในบางกรณี คุณสามารถขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลของคุณจากเราได้ และในบางสถานการณ์ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราช่วยถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามตามคำขอของคุณได้

•  สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณได้

•  สิทธิ์ในการลบข้อมูลทิ้ง

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทิ้ง ซึ่งคุณสามารถขอให้ทำเช่นนั้นได้ตลอดเวลา และทางอเด็คโก้จะทำการประเมินว่าคำขอของคุณควรจะได้รับการปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งสิทธิ์นี้อยู่ภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือข้อผูกพันใดๆที่ทำให้เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ ในสถานการณ์ที่สอดคล้องตามกฎหมาย หากพิจารณาแล้วว่า คำขอให้ลบข้อมูลของคุณจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม อเด็คโก้จะปฏิบัติตามโดยไม่รอช้า  โปรดจำไว้ว่า เมื่อข้อมูลของคุณถูกลบไปแล้ว ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการกับคุณได้อีกต่อไป หากคุณต้องการลงทะเบียนกับบริษัทใหม่อีกครั้ง คุณจะต้องป้อนข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปใหม่

•  สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล

ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามในบางกรณี การจำกัดการประมวลผลข้อมูล อาจจำกัดบริการที่คุณสามารถได้รับจากเราด้วย

•  สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามสิทธิ์ของบริษัทที่ชอบตามกฎหมาย (และโดยไม่มีเหตุผลอื่นๆในการประมวลผลข้อมูล) หรือตามที่เกี่ยวข้องในการทำการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลข้อมูลของคุณเมื่อไหร่ก็ได้

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆดังกล่าวข้างต้น โปรด log in เข้าสู่ self-service Portal หรือส่งอีเมลมาหาเราที่ sg.legal@adecco.com

เมื่อคุณส่งอีเมลถึงเราเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ บริษัทจะต้องทำการระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะทำการใดๆตามที่คุณร้องขอ

ท้ายที่สุด คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ที่ที่คุณพักอาศัย หรือทำงาน หรือ ณ สถานที่ที่คุณคิดว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณได้เกิดขึ้น

10. ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใช้ระบบของอเด็คโก้?

คุณจะต้องรับผิดชอบเรื่องการรักษารายละเอียดการ login เข้าสู่ระบบพอร์ทัลของคุณให้ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสผ่านที่เราได้ส่งให้คุณ หรือที่คุณได้เลือกไว้ ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานของตัวคุณเองเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แชร์ข้อมูลประจำตัวหรือรายละเอียดบัญชีอื่นๆของคุณกับบุคคลอื่น

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ:  บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 2005-8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางติดต่อ: 02-832-3399, th.legal@adecco.com

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ:  Mr. Carlos Estrada, Head of Legal

สถานที่ติดต่อ:  Adecco Singapore, 1 Scotts Road, #18-08 Shaw Centre, Singapore 228208

ช่องทางติดต่อ: sg.legal@adecco.com

11. ทางบริษัทจัดการเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในนโยบายนี้อย่างไร?

เงื่อนไขต่างๆของนโยบายนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆในนโยบายนี้ผ่านการประกาศที่เหมาะสม ทั้งในเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อคุณโดยใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เอเชีย

 

ข้อตกลงบริการของอเด็คโก้
(Registration with Adecco)

1. อนุญาตให้อเด็คโก้รวบรวม เปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับทางอเด็คโก้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชีย รวมถึงเพื่อการให้บริการ จัดเก็บ วิเคราะห์หรือการระงับข้อพิพาท และเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายที่บังคับใช้ กฏระเบียบต่างๆ และนโยบายภายในของอเด็คโก้ ทั้งนี้ เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้และไม่ได้ระบุคำจำกัดความอย่างชัดเจน จะมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชีย

2. อนุญาตให้อเด็คโก้โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้พนักงานอเด็คโก้, เจ้าหน้าที่, กรรมการบริษัท, ลูกค้า (และตัวแทน), ผู้จำหน่าย (โดยมากคือ ผู้ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และที่ปรึกษาด้านการเงินและกฏหมาย), เจ้าหน้าที่บริหารและบริษัทในเครืออเด็คโก้ทั้งที่ตั้งอยู่ภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล การโอนถ่ายข้อมูลให้บุคคลที่สามไม่ว่าจะกรณีใดจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรู้เท่าที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะเป็นไปตามพันธกรณีทางสัญญาหรือกฏหมาย โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงได้กับอเด็คโก้.

3. อเด็คโก้จะดูแล รักษาและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้เอเชียและกำหนดกฏหมายที่บังคับใช้

4. อเด็คโก้อาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น กรุณาทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไข ปรับข้อมูลให้ทันสมัยหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย อเด็คโก้จะยุติการให้บริการโดยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ

5. ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอถอนหนังสือแสดงความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย โดยท่านยอมรับว่าการถอนความยินยอมจะมีผลใช้บังคับทันทีและจะเพียงมีผลต่อการที่อเด็คโก้จะใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเท่านั้น

หากท่านมีข้อสอบถามใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ้างอิง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลของอเด็คโก้เอเชีย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของอเด็คโก้ประเทศไทยที่t: sg.legal@adecco.com