Visa & Work Permit Administration Service

บริการของอเด็คโก้


บริการขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน (Visa & Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติ


บริการในรูปแบบ one-stop service ที่จะช่วยคุณจัดการ ดูแลในทุกขั้นตอน รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทที่กำลังต้องการรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย หรือต้องการต่ออายุวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่กำลังทำงานอยู่ บริการมืออาชีพของเราสามารถช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องความซับซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงให้คุณมั่นใจในการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนด อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

การเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องมีใบอนุญาต 2 ประเภท ได้แก่
1.Work Visa [Non Immigration B Visa]
2.Work Permit

จุดเด่นของบริการ
- ดำเนินการและช่วยเหลือชาวต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
- ช่วยจัดการขั้นตอนที่ยุ่งยากในฐานะผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ
- ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมและกรอกเอกสารที่จำเป็นอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของหน่วยงาน
- ให้คำปรึกษาลูกค้าและพนักงานชาวต่างชาติเกี่ยวกับขั้นตอนงานวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานต่าง ๆ

ประเภทของบริการ
- บริการตามกระบวนการปกติ
- บริการแบบ One-stop Service
- บริการ Work Permit & Visa – BOI

ทั้งนี้ ค่าบริการจะปรับตามความต้องการของลูกค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายของเราเพื่อขอใบเสนอราคา

ขั้นตอนการทำงานของเรา*
ช่วง Pre-Approval Work Permit [WP.3] Process และการขอ Non Immigration B Visa 
1.เราเริ่มต้นส่งเรื่องขออนุมัติการทำใบอนุญาตทำงาน
2.เราเตรียมและจัดส่งเอกสารและรวมถึงให้คำแนะนำในขั้นตอนการขอรับ Non-B Visa เพื่อการเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ช่วงการขอ Work Permit
3.ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
4.เราเตรียมเอกสารและช่วยเหลือชาวต่างชาติในขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน
ช่วงการขอ Visa ระยะยาว และรายงานตัว 90 วัน
5.เราดำเนินการขออนุมัติวีซ่าระยะยาวให้กับคุณ
6.เราทำเรื่องรายงานตัว 90 วันให้กับคุณ

ทั้งนี้ เวลาที่ใช้ตลอดทั้งกระบวนการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานราชการและการเตรียมเอกสารของชาวต่างชาติและลูกค้า

*หากเป็นการยื่นขอ Visa และ Work Permit ผ่าน BOI จะมีขั้นตอนแตกต่างจากนี้

สนใจบริการนี้?

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้อเด็คโก้ติดต่อกลับคุณในไม่ช้า


ส่งข้อมูล

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานที่อเด็คโก้สาขาใกล้บ้านคุณ


ค้นหาสาขาของอเด็คโก้