เพิ่มตำแหน่งเมื่อ 97 วันที่แล้ว

Operation Director

สถานที่ทำงานBangkok

ประเภทของงานพนักงานประจำ

เงินเดือน70,000-90,000 ฿

หมวดหมู่งานงานธุรการ

อุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / งาน Event ต่าง ๆ

หมายเลขตำแหน่งงานJN -112023-118485


เกี่ยวกับบริษัท

Our client is a leading media company dedicated to advancing the tech and business sectors, committed to driving innovation and fostering collaboration. Our client expand their horizons, and now on the lookout for a seasoned Operations Director to join passionate team.

รายละเอียดงาน

Role Overview:

As the Operations Director, you will play a pivotal role in optimizing our internal processes, ensuring seamless day-to-day operations, and driving strategic initiatives. Your leadership will be instrumental in scaling our impact as we continue to be a hub for technology thought leadership.


Key Responsibilities:

  • Streamline and enhance operational processes for efficiency.
  • Collaborate with cross-functional teams to drive organizational goals.
  • Develop and implement strategic initiatives for growth.
  • Oversee resource allocation and budget management.
  • Foster a culture of innovation and excellence within the operations team.
ประสบการณ์
  • Proven experience in a senior operations role, preferably in the media or tech industry.
  • Strong leadership and strategic planning skills.
  • Exceptional organizational and problem-solving abilities.
  • Ability to thrive in a fast-paced, dynamic environment.

อัปเดตงานใหม่ที่คุณสนใจก่อนใคร