เพิ่มตำแหน่งเมื่อ 38 วันที่แล้ว

Livestreaming

สถานที่ทำงานBangkok

ประเภทของงานพนักงานประจำ

เงินเดือน18,000-30,000 ฿

หมวดหมู่งานงานการตลาด

อุตสาหกรรมธุรกิจการค้าปลีก

หมายเลขตำแหน่งงานJN -042024-126194


เกี่ยวกับบริษัท

Our client is a leading technology company specializing in the innovation of skin care utilizing light therapy for enhanced beauty. They pride themselves on innovation, quality, and customer satisfaction. As they continue to grow, they are seeking a talented Marketing Executive to join their dynamic team.

They are looking for a proactive and creative Marketing Executive to support their marketing efforts and contribute to the development and execution of strategic marketing initiatives. The ideal candidate will have a passion for marketing, excellent communication skills, and the ability to work effectively in a fast-paced environment.

รายละเอียดงาน

·      Host live streaming sessions, engaging with viewers and presenting entertaining and informative content.

Act as the primary communicator, interacting with the audience through various online channels.

·      Conduct scripted or improvised segments like storytelling or product showcases. Create a dynamic atmosphere using

voice and video tools to connect effectively.

·      Respond to viewer questions and feedback in real-time, fostering community participation. Collaborate with production

teams to optimize technical aspects and coordinate with sponsors for seamless integration of promotional content.

·      Monitor audience engagement and provide periodic reports.

·      Analyze data to identify trends and recommend improvements.

·      Stay updated on industry trends and audience preferences for enhanced livestreaming strategies.

อัปเดตงานใหม่ที่คุณสนใจก่อนใคร