ดาวน์โหลดคู่มือฐานเงินเดือน: Adecco Salary Guide 2022

มกราคม 20, 2565 คู่มือฐานเงินเดือน,งานวิจัย/ผลสำรวจ


พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้! 
กับอเด็คโก้ Salary Guide 2022 ที่รวบรวมข้อมูลอัตราเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาในสายอาชีพต่าง ๆ จากบริษัทชั้นนำที่เป็นลูกค้าของ Adecco พร้อมบทวิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มการทำงานจากผู้บริหารอเด็คโก้ เพื่อเป็นคู่มือในการวางแผนการสรรหาและรักษาทาเลนท์ไว้กับองค์กร

ไฮไลท์ที่น่าสนใจในเล่ม

  • สรุปอัตราเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำในไทย
  • รวมรวมข้อมูลเงินเดือนจากกว่า 500 ตำแหน่ง
  • บทวิเคราะห์พิเศษจากผู้บริหารอเด็คโก้
  • สรุปเทรนด์ HR ที่น่าจับตามองในปี 2022

กรุณากรอกข้อมูลในกล่องสีฟ้าด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด Salary Guide 

หมายเหตุ: 
Adecco Thailand Salary Guide เป็นบริการพิเศษของอเด็คโก้ที่จัดทำขึ้นเพื่อลูกค้าและผู้สมัครของอเด็คโก้เท่านั้น คู่มือฐานเงินเดือนนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อการสรุปผลหรือชี้วัดใดใด จึงเหมาะสำหรับการใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และห้ามมิให้ผลิต ดัดแปลง หรือทำซ้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้เพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร