Employer Branding กลยุทธ์สร้างองค์กรให้เป็นที่จดจำในสายตาผู้สมัคร

พฤษภาคม 15, 2563 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ จึงต้องการคนเก่งมีศักยภาพมาร่วมงานมากขึ้น แต่คนเก่งที่มีทักษะที่ตลาดต้องการกลับไม่ได้มีอยู่มากนักเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาด จึงทำให้เกิดสงครามแย่งชิงคนเก่ง หรือที่เรียกว่า Talent War ยิ่งในสายงานเฉพาะด้าน ยิ่งมีการแข่งขันกันอย่างหนัก ยุคนี้จึงไม่ใช่องค์กรเป็นฝ่ายเลือกผู้สมัครอย่างเดียว แต่ผู้สมัครก็มีสิทธิ์เลือกองค์กรเช่นเดียวกัน องค์กรจึงต้องมีนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้สมัครให้มาร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในวิธีที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ Employer Branding

Employer Brand คืออะไร?

Employer Brand หากแปลตรงตัวก็คือแบรนด์ขององค์กร ซึ่งทำหน้าที่ไม่ต่างจากแบรนด์สินค้าคือช่วยให้ผู้คน รู้จัก จดจำ และสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การสร้างแบรนด์องค์กรจะทำให้คนรู้จักองค์กร เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมขององค์กร และนำสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจร่วมงานกับองค์กร

ในทางวิชาการ Employer Brand หมายถึง การรับรู้ของผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานที่มีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมทั้งค่านิยม (Value) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) และคุณค่าที่พนักงานจะได้รับเมื่อร่วมทำงานในองค์กร (Employee Value of Preposition) องค์กรที่มี Employer Brand ที่แข็งแกร่งจะมีความโดดเด่น มีภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรในฝัน เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่ผู้สมัครหรือพนักงานในองค์กรเองอยากร่วมงานด้วยในระยะยาว

ทำไมหลายๆ องค์กรจึงหันมาทำ Employer Branding

ปัจจุบันหลายๆ องค์กร ไม่ว่าองค์กรเล็กหรือใหญ่ก็หันมาทำ Employer Branding เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายๆ โดยอาจใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสื่อสารภาพลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่เพียงในด้านชื่อเสียง แต่ยังช่วยสร้างความได้เปรียบด้านกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งการดึงดูด (attract) สรรหา (recruit) และ รักษาคนเก่งไว้กับองค์กร (retain) อีกด้วย

ข้อดีของการทำ Employer Branding

1. ช่วยให้บริษัทมีตัวตนในสื่อสังคมและเป็นที่กล่าวถึง

การทำ Employer Branding ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ จะช่วยทำให้คนทั่วไปรู้จักองค์กร และทราบว่าองค์กรน่าทำงานด้วยมากน้อยแค่ไหน การมี Employer Brand ที่แข็งแกร่งเป็น จะทำให้องค์กรเป็นที่กล่าวถึงของคนในวงการ เครือข่ายพนักงาน รวมถึงเด็กจบใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาจกลายมาเป็นผู้สมัครงานในบริษัทได้ในอนาคต

2. ช่วยให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งในสายตาของพนักงานที่มีความสามารถ

การสรรหาพนักงานมากความสามารถมีการแข่งขันสูงเสมอ เพราะไม่ว่าบริษัทไหนก็อยากได้พนักงานที่เก่งกาจไปร่วมงานทั้งนั้น แต่การสร้าง Employer Brand จะทำให้องค์กรมีจุดขายที่ชัดเจน สร้างความแตกต่างและโดดเด่นขึ้นมาจากคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการสมัครงาน รวมถึงเพิ่มคุณภาพของผู้สมัครขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน

3. ช่วยให้พนักงานกระตือรือร้น มีส่วนร่วมกับองค์กร

การที่บริษัทมี Employer Brand แข็งแกร่งทำให้ผู้สมัครและพนักงานเห็นภาพวัฒนธรรมขององค์กรที่ชัดเจน เป็นการดึงดูดพนักงานที่มีทัศนคติเข้ากันได้กับองค์กรเข้ามาร่วมงาน เมื่อเป็นเช่นนั้นพนักงานทุกคนในองค์กรก็กลายมาเป็น Brand Ambassador ทุกอย่างที่พนักงานพูดถึงจะเป็นการแสดงทัศนคติและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ Employer Brand ในขณะเดียวกันพนักงานที่ทำงานในองค์กรที่มี Employer Brand ที่ชัดเจนจะกระตุ้นให้พนักงานกระตือรือร้นมีแรงบันดาลใจในการทำงาน ซึ่งส่งผลกับงานให้ออกมาดีในท้ายที่สุด

4. ช่วยให้พนักงานเต็มใจร่วมงานกับบริษัทยาวนานขึ้น

การสร้าง Employer Brand ที่แข็งแกร่งและตอบโจทย์ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กร อันเป็นการเสริมความจงรักภักดีต่อองค์กรซึ่งช่วยลดการลาออกของพนักงานลง และเมื่อ Turnover Rate ลดลง บริษัทจะสามารถรักษาพนักงานฝีมือเยี่ยมไว้ได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนในการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย

อ่านมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า Employer Branding มีประโยชน์และสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรมากมาย หลายองค์กรคงเริ่มอยากทำหรือหันมาปรับปรุง Employer Branding กันแล้วใช่ไหมคะ อย่างไรก็ตามอย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานในองค์กรด้วยนะคะ เพราะพวกเขาคืออีกหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญที่จะช่วยบอกต่อประสบการณ์การทำงานดีๆ  และช่วยให้ Employer Brand ขององค์กรแข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

  • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด