Reskilling & Up Skilling หัวใจสำคัญของการอยู่รอดในยุค AI

พฤศจิกายน 12, 2561 คำแนะนำด้านอาชีพ,ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามาใช้อย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ ทั้งในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ และประสบการณ์ของลูกค้า ตลอดจนเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะให้ก้าวทันโลกการทำงานที่เปลี่ยนไป  

ข้อมูลวิจัยจากหลายที่ต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กร

  • US Bureau of Labor Statistics เผยว่า ในทุก ๆ 5 ปีทักษะที่เรามีจะมีค่าเหลือครึ่งเดียว
  • เช่นเดียวกับ World Economic Forum ที่พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงของทักษะที่องค์กรต้องการจากตัวพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
  • ด้านผลสำรวจจาก Mckinsey ก็ยืนยันไปในทางเดียวกันว่าภายในปี 2030 แรงงานกว่า 375 ล้านคนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเองและเสริมทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับการทำงานในอนาคต

 

ไม่พัฒนาอยู่ยาก! CEO อเด็คโก้แนะเร่งพัฒนาทักษะเพื่อให้อยู่รอดในยุค AI

Alain De Haze, ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ กรุ๊ป ได้ให้สัมภาษณ์เน้นยำถึงความสำคัญของ การพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Reskilling) และเสริมทักษะใหม่ (Upskilling) ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับคนทำงานในอนาคต ด้านองค์กรควรหันกลับมามองว่าพนักงานของตนยังมีทักษะที่เหมาะกับงานในอนาคตอยู่หรือไม่ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง

มันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็น data scientist ถึงจะทำงานร่วมกับ AI ได้ แต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณจะเอา AI มาประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้อย่างไร การอบรมพนักงานให้มีทักษะพื้นฐานเหล่านี้มันง่ายกว่า และพนักงานเหล่านี้ก็สามารถทำได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี”

“นอกจากนี้คุณควรมีทักษะในการสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจ รู้ว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญ และจะเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร มีทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์และตัดสินใจ”

ในมุมของพนักงานเองก็ไม่ควรแต่รอให้องค์กรมาเติมทักษะใหม่ ๆ แต่ควรมี Mindset ที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life learning)

“คุณควรมีความใฝ่รู้ มีความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในโลกนี้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะมันสำคัญมากในการปรับตัวและพัฒนาความสามารถเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง”

“ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก เราไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอาชีพใหม่ ๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง 6 ใน 10 ของผู้คนในอนาคตจะประกอบอาชีพที่ไม่ได้มีอยู่ในทุกวันนี้ ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก