ดาวน์โหลดคู่มืออัตราเงินเดือน Adecco Salary Guide 2023

มกราคม 30, 2566 คู่มือฐานเงินเดือน
ดาวน์โหลดคู่มืออัตราเงินเดือน Adecco Salary Guide 2023

พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้กับ Adecco Thailand Salary Guide 2023 คู่มือฐานเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่นำเสนอข้อมูลเงินเดือนของแต่ละสายงาน โดยแบ่งตามประสบการณ์ และอุตสาหกรรม ที่รวบรวมจากข้อมูลการจ้างงานผ่านบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับ HR ในการวางแผนสรรหาและรักษาพนักงานให้กับองค์กร และเป็นข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณเงินเดือนสำหรับบุคคลทั่วไป 

 

ไฮไลท์ภายในเล่ม​​: 

  • อัตราเงินเดือนกว่า 800 ตำแหน่ง ใน 8 อุตสาหกรรม 
  • บทวิเคราะห์ตลาดการจ้างงานของประเทศไทย และภูมิภาค APAC จากผู้บริหารอเด็คโก้ 
  • สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Gen Z ที่ HR ควรรู้ เพื่อเตรียมตัวต้อนรับ Gen Z เข้าสู่ตลาดแรงงาน 


กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด
Salary Guide 

 

หมายเหตุ:  

Adecco Salary Guide เป็นบริการพิเศษของอเด็คโก้ที่จัดทำขึ้นเพื่อลูกค้าและผู้สมัครของอเด็คโก้เท่านั้น คู่มือฐานเงินเดือนนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลหรือชี้วัดใด ๆ จึงเหมาะสำหรับการใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น และห้ามมิให้ผลิต ดัดแปลง หรือทำซ้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอเด็คโก้ ประเทศไทย 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้เพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร