อเด็คโก้ประเทศไทยเปิดตัวผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำปี 2018

พฤษภาคม 30, 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตจุฬาชนะเลิศโครงการ CEO for One Month คว้าโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเป็น CEO อเด็คโก้ประเทศไทย นาน 1 เดือน พร้อมเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันหาสุดยอด CEO อายุน้อยในระดับนานาชาติ

อเด็คโก้ประเทศไทยเปิดตัวผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำปี 2018 โครงการที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่มากความสามารถมาทดลองเป็น CEO 1 เดือนเต็ม โดยในปีนี้ผู้ชนะที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 500 คน ได้แก่ นายณัฐภาส เนื่องเจริญ นิสิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลังจากนี้ นายณัฐภาส จะเข้ามาเรียนรู้และทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณคุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย สัมผัสประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การบริหารธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงคิดและนำเสนอแผนธุรกิจให้กับองค์กร ก่อนเป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันเป็น  ‘Global CEO for One Month’ โดยผู้ชนะจะได้ทำงานร่วมกับ Alain Dehaze ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ที่สำนักงานใหญ่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 6 แสนบาท และโอกาสทำงานต่อในต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ‘CEO for One Month’

Website: www.adeccowaytowork.com

Facebook: www.facebook.com/AdeccoWaytoWork

Twitter: www.twitter.com/AdeccoWayToWork