คุณเลือกงานจากอะไร? Adecco เผย 10 ปัจจัยที่สำคัญต่อการเลือกงานจากผลสำรวจ Resetting Normal

กันยายน 15, 2564 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล
คุณเลือกงานจากอะไร? Adecco เผย 10 ปัจจัยที่สำคัญต่อการเลือกงานจากผลสำรวจ Resetting Normal

คนทำงานยุคนี้เลือกงานจากอะไร

การที่มีโควิดเข้ามาส่งผลต่อรูปแบบชีวิตการทำงาน สิ่งนี้ทำให้คนทำงานมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกองค์กรและงานที่เปลี่ยนไปหรือเปล่า? จากผลสำรวจ Resetting Normal เราพบว่าสิ่งที่คนทำงานเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตการทำงานที่ดีคือเงินเดือนที่ดีและสมดุลในการใช้ชีวิตที่ต้องมีควบคู่กัน โดยได้รับการโหวตจากคนทำงานใน 25 ประเทศทั่วโลกมากถึง 80% สะท้อนให้เห็นว่าคนทำงานมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับ work-life balance มากขึ้นเรื่อยๆ

รองลงมาที่สำคัญไม่แพ้กันได้แก่ การได้รับความไว้วางใจ ความมั่นคงในอาชีพ เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น การได้ทำงานที่มีความหมาย การเข้ากันได้กับหัวหน้า การได้ทำงานที่ไม่หนักเกินไปจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การได้แสดงฝีมือและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทั้งหมดนี้เป็น 10 ปัจจัยที่คนยุคนี้คาดหวังว่าจะได้รับจากองค์กร เราจะเห็นได้ว่านอกจากเงินเดือนแล้ว คุณภาพในการใช้ชีวิตและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่คนทำงานให้ความสนใจมากไม่แพ้กัน องค์กรและ HR จึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับการสร้าง employee engagement ให้มากขึ้น รวมถึงให้ความยืดหยุ่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งานแบบไหนที่แต่ละ Generation ต้องการ


เมื่อดูในภาพย่อยลงมาเราจะพบความแตกต่างของแต่ละ Gen ที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ แตกต่างกัน


Gen Z
(ผู้ที่เกิดในปี 1997-2012) เป็นวัยเริ่มต้นในการทำงาน พวกเขาคาดหวังคำชมและการเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับแรก จึงมองหางานที่พวกเขาจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือ ได้พัฒนาตัวเองจนเป็นที่ยอมรับ โดยให้ความสำคัญมากกว่าเงินเดือนเสีย ดังนั้นหากอยากดึงศักยภาพของ Gen Z ออกมา องค์กรและหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้  ให้ความไว้วางใจกล้ามอบหมายงานสำคัญให้พวกเขาได้ลองทำ ช่วยสอนงานให้คำแนะนำและคำชมที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำงานของพวกเขา สร้างบรรยากาศทารทำงานที่สนุกครื้นเครงก็จะช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

 

Gen Y (ผู้ที่เกิดปี 1981-1996) และ Gen X (ผู้ที่เกิดปี 1965 - 1980) เป็นวัยที่ทำงานมาแล้วสักระยะและกำลังสร้างความมั่นคงในอาชีพ พวกเขาจึงมีความคิดที่ค่อนข้างคล้ายกัน จากผลสำรวจเราพบว่า Gen Y และ Gen X ให้ความสำคัญกับปัจจัยในการทำงานที่เหมือนกัน โดยสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือเงินเดือนที่ดี อย่างไรก็ตามคนใน Gen นี้เริ่มรู้แล้วว่าการได้รับเงินเดือนที่ดีแต่หากต้องแลกกับสุขภาพหรือการสูญเสียเวลาในการหาความสุขนั้นแทบไม่คุ้มกันจึงทำให้สมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิตได้รับการโหวตมาเป็นอันดับที่สอง นอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญเรื่องการได้รับความไว้วางใจในการทำงาน การมองหางานที่มั่นคง รวมถึงคาดหวังการมีชีวิตที่ยืดหยุ่นด้วย ดังนั้นในแง่ของการดึงดูดและรักษาทาเลนท์ Gen Y และ Gen X องค์กรและฝ่าย HR อาจพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อให้เขาพวกเขามีอิสระในการทำงานและสามารถสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตของตัวเองได้

 

Baby Boomer (ผู้ที่เกิดปี 1946-1964) Gen นี้เป็นวัยที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ หลายคนอาจมีลูกแล้ว ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาอยากได้มากที่สุดคือ work-life balance ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปและมีเวลาที่จะแบ่งให้กับครอบครัว ส่วนอันดับที่สองได้แก่การได้รับความไว้วางใจในการทำงานเพราะพวกเขามีประสบการณ์มากพอที่จะรับผิดชอบงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้เอง พวกเขาให้ความสำคัญกับเงินเดือนในอันดับที่สามซึ่งต่างจาก Gen อื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับเงินเดือนในลำดับต้นๆ รองลงมาได้แก่ปัจจัยเรื่องการความมั่นคงและเวลาที่ยืดหยุ่นในการทำงาน 

 

ข้อแนะนำสำหรับองค์กร

- เกณฑ์การประเมินว่าองค์กรและตำแหน่งงานไหนดีหรือไม่ดีได้เปลี่ยนไป องค์กรจึงควรปรับตัวในการทำ employee engagement และ total rewards ที่เหมาะสมสำหรับคนแต่ละ generation เพื่อป้องกันอัตราการลาออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

- การปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นโดยให้ให้พนักงานมีอิสระในการทำงานและจัดสรรตารางงานของตนเอง วิธีนี้เป็นสิ่งที่ Adecco อยากแนะนำให้องค์กรทดลองทำเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายแถมยังช่วยสร้าง work-life balance เมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน สร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานได้มากขึ้น และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้อีกด้วย

- การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในทีม ผู้ที่เป็นหัวหน้า ผู้จัดการและผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะเมื่อต้องปรับตัวมาทำงานแบบ remote working ก็ควรทำให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขายังได้รับความไว้วางใจในการทำงานไม่ต่างจากการทำงานที่ออฟฟิศ ปรับการบริหารทีมให้เหมาะสมกับการทำงานแบบ work from home และคอยดูแลจิตใจพนักงานให้อยู่ในสภาวะที่ดี

- ในช่วงเวลานี้ต้องทำให้พนักงานมองเห็นอนาคตของตัวเองกับองค์กร สิ่งที่องค์กรควรทำคือการปรับโครงสร้างองค์กรและการทำงานให้ agile และยืดหยุ่น การมอบโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางอาชีพ โดยวาง career path ร่วมกันว่าอยากก้าวหน้าทางอาชีพในด้านใดและวางแผนเพื่อพัฒาทักษะที่จำเป็นในด้านนั้นๆ

 

ดาวน์โหลดผลสำรวจ Resetting Normal
Download Resetting Normal


เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

  • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด