บทสรุป 18 เดือนกับโควิด: work from home มีประสิทธิภาพแต่คนเริ่มเหนื่อยและหมดไฟ

กันยายน 09, 2564 ความรู้เชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล
บทสรุป 18 เดือนกับโควิด: work from home มีประสิทธิภาพแต่คนเริ่มเหนื่อยและหมดไฟ

ผลสำรวจล่าสุดของ Adecco ล่าสุดในรายงาน Resetting Normal ที่สำรวจพนักงานออฟฟิศในประเทศ 25 ประเทศ พบว่าในภาพรวมคนทำงานอยากผสมผสานกับการทำงานที่ออฟฟิศควบคู่กับการทำงานแบบ work from home เนื่องจากการทำงานแบบ work from home ทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและทำให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต มีอิสระในการทำงานสามารถบริหารจัดการเวลาได้เอง โดยที่ไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง นอกจากนี้ 63% ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจยังระบุว่าตนเองมีทักษะดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นอีกด้วย 


อย่างไรก็ตามผลสำรวจพบว่าการต้องอยู่กับโควิดมา 
18 เดือนและปรับมาทำงาน work from home อย่างเต็มรูปแบบเป็นเวลานานส่งผลให้พนักงานในหลายประเทศต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยขึ้นและมีพนักงานจำนวนมากราว ใน ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจต้องเจอกับภาวะความเครียดและหมดไฟ โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก work from home มากที่สุดคือกลุ่มพนักงานที่มีลูกแล้วที่ต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าจากการทำงานและการดูแลลูกโดยไม่มีเส้นแบ่งเวลาที่ชัดเจน 

 

 

ส่องสถานการณ์รอบโลก แต่ละประเทศคิดอย่างไรกับการ work from home ในช่วงโควิด 

 
#สหราชอาณาจักร  

 • สหราชอาณาจักรเป็นชาติที่คนอยาก work from home มากกว่ากลับไปทำงานที่ออฟฟิศ โดยมีจำนวนมากเป็นอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถในการปรับรูปแบบมาทำงานแบบ work from home โดยชาวบริติช 71% มีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมรองรับ 
 • 52% ของชาวบริติชกังวลใจที่จะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศมากกว่าคนที่ตื่นเต้นอยากกลับไปเจอเพื่อนร่วมงานซึ่งมีอยู่ 48% 
 • ชาวบริติชมองว่าการที่ work from home แล้วต้องทำงานล่วงเวลาบ้างเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะทำให้งานสำเร็จ และมีตัวเลขยืนยันว่าประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศที่สำรวจ
 • ชาวบริติช 37% ยอมรับว่าได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตและเข้าสู่ภาวะหมดไฟ 
 • 51% ของกลุ่มที่มีตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไปไม่แฮปปี้กับการทำงานแบบ work from home อีกทั้งกว่า 60% ยังพบความยากลำบากในการรับมือกับภาวะหมดไฟและปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กร  

 

#ญี่ปุ่น  

 • จากผลสำรวจญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนอยาก work from home สูงที่สุด คิดเป็น 64% มีชาวญี่ปุ่นเพียง 40ที่อยากกลับไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในทุกประเทศที่สำรวจ 
 • ญี่ปุ่นยังมีปัญหาเรื่องการปรับตัวมาทำงานแบบ work from home โดยมีเพียง 54มีสถานที่และอุปกรณ์เอื้ออำนวยสำหรับการ work from home ซึ่งเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดในประเทศที่มีการสำรวจ  
 • แม้จะ work from home ญี่ปุ่นยังก็ยังเป็นชาติที่ทำงานหนักที่สุด โดย 86ของชาวญี่ปุ่นต้องทำงานเกินกว่าสัปดาห์ละ 40 ชมซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดที่มีการสำรวจ แต่ถึงงานจะหนักก็มีเพียง 20ที่รู้สึกไม่ไหวและหมดไฟ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในการสำรวจ 
 • ผู้บริหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับการ work from home โดยมีเพียง 27ที่พอใจซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดจากการสำรวจ พวกเขาพบความยากลำบากในการบริหารวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขณะที่ฝั่งพนักงานจำนวนมากราว 39% ระบุว่าพวกไม่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าและผู้บริหารในการทำงานแบบ work from home 
 • ถึงแม้ว่างานจะหนักและมีปัญหากับการปรับตัวมาทำงานในรูปแบบ work from home แต่ชาวญี่ปุ่น 72% ก็ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนงานใหม่  

 

#สหรัฐอเมริกา  

 • สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ปรับตัวสู่การทำงานแบบ work from home ได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 84% ของผู้ที่ทำแบบสำรวจมีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมสำหรับการ work from home และ 58มีความสุขมากขึ้นกับการทำงานในรูปแบบนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 • ชาวอเมริกัน 58% อยากกลับมาเจอเพื่อนร่วมงาน แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากถึง 49ที่ยังมีความกังวลในการกลับมาทำงานที่ออฟฟิศ 
 • 71% ของผู้บริหารมีความพึงพอใจกับการทำงาน ผู้จัดการกว่า 64เชื่อว่าพวกเขาสามารถส้รางวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีและทำให้ชีวิตการทำงานมี work-life balance 
 • ประสิทธิภาพในการทำงานก็สูงขึ้น แม้ว่า 2 ใน จะต้องทำงานล่วงเวลา แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ขัดข้องเพราะคิดว่ามีความจำเป็นที่จะทำให้งานสำเร็จ 
 • สำหรับภาวะหมดไฟและปัญหาสุขภาพจิต ชาวอเมริกันก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ โดย 37ยอมรับว่ากำลังประสบปัญหานี้ 

 

พนักงานต้องการทำงานจากที่บ้านมากกว่า 50% ของเวลางานทั้งหมด   


 

การที่สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นในหลายประเทศจากการปูพรมฉีดวัคซีนและมาตรการควบคุมโรคระบาดที่ได้ผล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในโซนยุโรปตะวันตก ทำให้พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความกังวลใจว่าจะถูกเรียกตัวกลับไปทำงานที่ออฟฟิศตามเดิมและเสียประโยชน์ที่พวกเขาเคยได้จากการทำงานที่ออฟฟิศไป 

ข้อมูลจากผลสำรวจ Resetting Normal พบว่าพนักงานมากถึง 76
ต้องการให้องค์กรสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุ่นต่อไป พวกเขาต้องการผสมผสานการทำงานที่ออฟฟิศและที่บ้านโดยแบ่งเวลาการทำงานที่ออฟฟิศ 47% ทำงานที่บ้าน 53อย่างไรก็ตามพวกเขาคาดว่าองค์กรคงไม่อนุญาตและคาดหวังให้พนักงานทำงานที่ออฟฟิศอย่างน้อย 61ของเวลางาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในผลสำรวจที่พบว่ากลุ่มผู้บริหารเป็นกลุ่มที่อยากเจอหน้าพนักงานและเพื่อนร่วมงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น

 

 

ชั่วโมงทำงาน VS ภาวะหมดไฟ   


ผลสำรวจ
 Resetting Normal พบว่าผู้คนทำงานหนักขึ้นในช่วงโควิดโดยมี 63ที่ต้องทำงานเกิน 40 ชมต่อสัปดาห์ เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 14เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งการทำงานหนักเกินไปหรืออยู่ในองค์กรที่วัฒนธรรมการทำงานแบบ always-on culture ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่นำมาสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout) โดยเฉพาะในหมู่ผู้นำที่มีอายุน้อยที่ต้องแบกรับหน้าที่ขับเคลื่อนให้องค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยกว่าครึ่งเริ่มรู้สึกล้าและหมดแรงใจที่จะทำงาน  


 

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้พนักงานราว 4 ใน 10 เข้าสู่ภาวะหมดไฟ โดยพนักงานส่วนใหญ่ราว 74% คาดหวังให้องค์กรหันมาดูแลสุขภาพจิตพนักงานให้มากขึ้น ขณะที่ผู้บริหารและผู้จัดการจำนวนไม่น้อยก็ยังติดปัญหาในการหาวิธีแก้ปัญหางานล้นมือและปัญหาหมดไฟให้กับลูกน้อง โดยมีพนักงานระดับปฏิบัติการเพียง 43% ที่พึงพอใจการทำงานของหัวหน้า และมีเพียง 36% ที่เห็นว่าหัวหน้าของตนวัดผลการทำงานแบบ result based จริงๆ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานลดลงถึง 12% ในช่วงเวลาแค่ปีเดียวซึ่งเป็นภัยเงียบที่องค์กรต้องเฝ้าระวังเพราะอาจนำไปสู่การลาออกจำนวนมากของพนักงาน 

 

ยิ่งอยู่ห่างกันยิ่งต้องดูแลใจกัน 


การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องจะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญจากหัวหน้า และก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาทั้งความเครียด การขาดแรงจูงใจในการทำงาน หรือความเข้าใจผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สื่อสารกัน ดังนั้นในการบริหารงานแบบ remote working หัวหน้ายังคงต้องคอยกระชับความสัมพันธ์ ให้ความไว้วางใจ และดูแลจิตใจลูกน้องให้ทั่วถึงเหมือนตอนมาทำงานที่ออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ
 คอยสอบถามเรื่องงานว่าติดขัดตรงไหน การชื่นชมและให้กำลังใจ การให้ฟีดแบคในการทำงาน การชวนคุยเรื่องทั่วไป หรือการไม่ทำให้ลูกน้องเครียดและกดดันมากเกินไป ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หัวหน้าไม่ควรมองข้ามเพราะล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของลูกน้องโดยตรง   


ในส่วนขององค์กรเองก็ต้องเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเหลือพนักงานที่เป็นหัวหน้าในการปรับตัวสู่การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยการ
พัฒนาภาวะผู้นำและเสริมทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะการ coaching และให้คำปรึกษา ทักษะการบริหารงานแบบสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อช่วยให้การทำงานจากคนละสถานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขมากยิ่งขึ้น  

  

 
 

รูปแบบการทำงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 


การทำงานในอนาคตจะมีลักษณะ 
Hybrid Working ที่ผสมผสานระหว่างการทำงานที่ออฟฟิศกับการทำงานที่บ้าน โรคระบาดที่ยาวนานทำให้คนเคยชินกับการทำงานแบบ work from home และทำให้พวกเขาไม่อยากกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกต่อไป ขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มที่ยังอยากกลับมาทำงานในออฟฟิศอยู่ องค์กรแต่ละองค์กรจะต้องหาจุดสมดุลขององค์กรว่าสัดส่วนการทำงานที่ออฟฟิศและบ้านที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ดีเทรนด์การทำงานในอนาคตรูปแบบการทำงานที่ออฟฟิศที่เข้างาน 9 โมงเช้า เลิกงาน 6 โมงเย็น 5 วันต่อสัปดาห์จะน้อยลงเรื่อยๆ จนทำให้องค์กรที่ยังยึดติดการทำงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถดึงดูดผู้สมัครเข้ามาร่วมงานได้  การ work from home และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิดตลอด 18 เดือนที่ผ่านมาทำให้ความคิดของคนทำงานเปลี่ยนไปและมีการคาดการณ์ว่าจะนำไปสู่ mass resignation หรือการลาออกของพนักงานจำนวนมากในอนาคตเพื่อหางานใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่า พวกเขาจะต้องการทำงานในบริษัทที่อนุญาตให้พวกเขาไม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศเพราะการทำงานในช่วงโควิดที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน พวกเขาจะย้ายออกจากองค์กรที่ทำให้รู้สึกหมดไฟซึ่งมีสาเหตุมาจากภาระงานที่ล้นมือ ปัญหาในการทำงานกับหัวหน้า และการขาดการสนับสนุนจากองค์กรให้พัฒนาทักษะและก้าวหน้าในอาชีพ คนทำงานจะหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะมากขึ้นเพื่อให้เขายังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป  ในอดีตเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม nice to have คือ มีก็ดี ไม่มีก็ได้ แต่ในปัจจุบันและอนาคตต่อจากนี้จะกลายเป็นไฟท์บังคับสำหรับองค์กร องค์กรจึงควรให้สิทธิ์พนักงาน work from home แม้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นและเร่งปรับปรุงการทำงานในรูปแบบ hybrid working ให้มีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับ people management มากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร โดยเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาในผลสำรวจทั้งการบริหารงานของหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การวัดผล การมอบอิสระในการทำงาน การดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงาน และการสนับสนุนพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อรีเซ็ตรูปแบบการทำงานใหม่ให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง 


ดาวน์โหลด ผลสำรวจ 
Resetting Normal และข้อแนะนำสำหรับองค์กร

 

 


เกี่ยวกับ Adecco 

Adecco เป็น Recruitment Agency ที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและบริการด้าน recruitment แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงบริการ executive search สรรหาผู้บริหารให้องค์กร 

 • ลูกค้าองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจาก recruitment consultant ของเรา ที่ webmaster@adecco.co.th หรือติดต่อ Adecco สาขาใกล้คุณ โดยทางเราเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด