White Paper: Leading Through the Great Disruption

พฤษภาคม 13, 2567 งานวิจัย/ผลสำรวจ
White Paper: Leading Through the Great Disruption
  • 61% ของผู้นำเชื่อว่า AI คือ ‘ Game Changer’ หรือ สิ่งที่เข้ามาพลิกโฉมโลกการทำงาน และสร้างโอกาสครั้งสำคัญ ในอุตสาหกรรมของพวกเขา แต่มีเพียง 11% ที่ได้เริ่มทำ Digital Transformation อย่างจริงจังไปแล้ว
  • 57% ไม่มั่นใจในทีมผู้บริหารของตนเอง ทั้งในด้านทักษะ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AI
  • 66% ของผู้บริหารเตรียมลงทุนกับการจ้างคนเก่งที่มีทักษะด้าน AI มากกว่าจะพัฒนาทักษะให้พนักงานเดิม


การเป็นผู้นำในยุค digital disruption มีอะไรมากกว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพราะในอีกมุมหนึ่งนี่คือโอกาสสำคัญที่ผู้นำจะได้ผลักดันองค์กรให้ไปไกลยิ่งกว่าเดิมจนสามารถเติบโตอย่างสวยงาม

พบกับการรวมรวบความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับ C-suite 2,000 คน จาก 17 อุตสาหกรรม ใน 9 ประเทศทั่วโลก ต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป จากการเข้ามามีบทบาทสำคัญของ AI ที่จะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มการปรับตัวขององค์กรทั่วโลก และได้ insight เพื่อนำพาองค์กรของคุณให้ พร้อมสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดรายงาน ‘Leading Through the Great Disruption’ เพื่ออ่านสถิติที่น่าสนใจและคำแนะนำต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้

Highlight ภายในเล่ม
  • สำรวจมุมมองของผู้บริหารในแต่ละอตสาหกรรมที่มีต่อ AI ในมิติต่าง ๆ เช่น อิทธิพลของ AI ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม/ ความพร้อมในการบริหารและใช้งาน AI ของผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ / AI framework ในองค์กรทั่วโลก / แผนการปิด skills gap ในองค์กร เป็นต้น
  • สรุป Key takeaways จากผลสำรวจ ที่ผู้บริหารและองค์กรควรตระหนัก
  • สรุป Recommendation สำหรับพัฒนา leadership ของผู้บริหาร และแนวทางการพัฒนาบุคลลากรในองค์กร

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้เพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร