White Paper: The Chief People Officer of the Future

มีนาคม 28, 2565 งานวิจัย/ผลสำรวจ
บทบาทของ HR จะเปลี่ยนไปอย่างไร อะไรบ้างที่ผู้นำต้องโฟกัสและปรับตัวให้ทัน

ดาวน์โหลดงานวิจัยชิ้นล่าสุดของ The Adecco Group กับ white paper: The Chief People Officer of the Future: How is the Top People Management Role Changing as the World of Work Evolves?  ที่สำรวจในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดับสูง 122 คน ในบริษัทชั้นนำจากทุกทวีปทั่วโลก ถึงบทบาทของผู้นำด้าน HR ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลก กับเทรนด์และทักษะที่ผู้นำ HR ต้องมีภายในปี 2027 ที่เราได้สรุปประเด็นสำคัญมาไว้ให้คุณ 

ไฮไลท์ผลสำรวจที่น่าสนใจ 

  • บทบาทของ Chief People Officer ที่เปลี่ยนไป 

- 87% ของผู้บริหารเชื่อว่าทักษะด้าน data และ people analytics จะมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้นำ HR ในอนาคต 

- 51% ของผู้บริหารเชื่อว่าในอนาคต HR tech จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจเลื่อนขั้นพนักงาน 

  • เทรนด์เกี่ยวกับการสร้างสุขให้พนักงาน 

- เกือบ 70% ชองผู้บริหารเชื่อว่าหากดูแลพนักงานให้มีสภาวะอารมณ์ที่ดีจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและผลงานของพนักงานออกมาดีขึ้น 

- มีเพียง 21% ของผู้บริหารที่ระบุว่าองค์กรของตนมีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของพนักงานอยู่เสมอ แ 

- ไม่มีองค์กรใดเลยที่ฝึกทักษะการบริหารจัดการอารมณ์ให้พนักงาน 

  • เทรนด์ D&I กับการเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลุดจากระบบกลับมาทำงานอีกครั้ง 

- 69% ของผู้บริหารระบุว่าองค์กรของพวกเขาเปิดโอกาสให้ผู้หญิงกลับมาทำงานในองค์กรอีกครั้ง  

- มีเพียง 40% ของผู้บริหารที่ระบุว่าพวกเขาได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่ลาออกไปดูแลคนในครอบครัวกลับมาทำงานอีกครั้ง 

 

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ทางอีเมล  

หมายเหตุ: white paper มีเฉพาะเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น 


ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้เพื่อรับลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร